Nieuw: subsidie voor circulaire economie

Nieuw: subsidie voor circulaire economie

Binnen de subsidieregeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is op 1 augustus 2019 een nieuw thema geopend voor pilot- en demonstratieprojecten, gericht op circulaire economie. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt hiervoor € 44 miljoen beschikbaar.

Het thema circulaire economie is een uitbreiding van het thema rond recycling en hergebruik van afval. Ook bijvoorbeeld het biobased grondstofgebruik in pilotprojecten valt nu onder dit nieuwe thema. Belangrijk is dat de projecten bijdragen aan CO2-reductie. Met de uitbreiding wil het kabinet de transitie naar een circulaire economie bevorderen. Bovendien komt het hiermee tegemoet aan de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak. Het vonnis verplicht Nederland om in 2020 een broeikasgasreductie van 25% ten opzichte van 1990 te realiseren. Ook sluit het aan bij de maatregelen in het Klimaatakkoord. Het DEI+-thema ondersteunt projecten die bijdragen aan de CO2-reductiedoelstelling voor 2020.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

  • een individuele onderneming die voor eigen rekening en risico een project uitvoert, of
  • een deelnemer in een samenwerkingsverband dat minimaal één onderneming bevat.

Aanvragers kunnen tot en met 22 september 2020 hun voorstellen indienen. Projecten moeten vóór 31 december 2020 worden afgerond. De DEI+ is geen tender. RVO.nl behandelt aanvragen volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Complete projectvoorstellen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Meer weten?
Kijk dan op de site van RVO. Als u wilt sparren over een aanvraag of bijvoorbeeld hulp zoekt bij het vinden van samenwerkingspartners of deelname vanuit de provincie, dan helpt Deltalinqs Climate Program u graag verder!