Nieuw perspectief voor hydropyrolyse

Nieuw perspectief voor hydropyrolyse

Mede door de inspanningen van Deltalinqs Energy Forum (DEF) is de aandacht voor hydropyrolyse opnieuw aangewakkerd. Binnenkort wordt er in Plant One Rotterdam gebouwd aan een hydropyrolyse-installatie, die dit jaar nog gereed komt.

De installatie heeft een capaciteit van 500 kg per uur voor het testen van organische reststromen. Opschaling naar 2500 kg per uur wordt nu al voorzien.

Met behulp van hydropyrolyse kunnen reststromen worden omgezet in schone bio-olie en synthesegas. "Er zijn overigens vergevorderde plannen voor de bouw van een nog grotere installatie", meldt projectleider Inez Postema. "Dat betekent extra mogelijkheden voor veel meer reststromen uit het Rotterdams industrieel cluster. Temeer omdat het een flexibel proces is, waardoor veel soorten biomassa, plastics en reststromen uit de (petro)chemie in aanmerking komen om op deze manier verwerkt te worden."

Deltalinqs verbindt partijen die interesse hebben in deze techniek. Chemische bedrijven die de reststromen nu al willen testen op geschiktheid voor hydropyrolyse kunnen dit via DEF kenbaar maken.