Nieuw online platform brengt informatie over energietransitie bijeen

Nieuw online platform brengt informatie over energietransitie bijeen

Om de ondernemers uit de industrie te ondersteunen tijdens de overgang naar schone energie is het platform Verduurzaming Industrie gelanceerd. Ondernemers vinden hier op één plek alle relevante informatie die nodig is om hun organisatie te verduurzamen en de juiste samenwerkingspartners om CO2-uitstoot te verminderen.

Het Platform Verduurzaming Industrie ondersteunt bedrijven die willen verduurzamen op technisch, economisch en juridisch gebied. Voor specifieke vragen staat een expertteam paraat dat uw vragen persoonlijk behandelt. Als de benodigde kennis niet in huis is, wordt een vraag binnen het netwerk van adviseurs, installateurs, contractors, branches en overheden uitgezet. Dit team bestaat uit adviseurs van RVO, VEMW en netwerkpartner FedEc.

Voor en door industrie
Het platform is voor en door de industrie opgezet. De verzamelde kennis en informatie komt van ondernemers en zal de komende jaren steeds meer uitbreiden.