Nieuw buitengewoon lid WSP stelt zich voor

Nieuw buitengewoon lid WSP stelt zich voor

Per 1 september is WSP aangesloten als buitengewoon lid van Deltalinqs. WSP is een wereldwijd opererend advies- en ingenieursbureau met grensverleggende experts die dagelijks werken aan een toekomstige leefomgeving.

In 2019 zette WSP voet op Nederlandse bodem door de overname van Lievense. Vandaag is het woord aan vakgroepmanager kabels en leidingen Tom Klaassen: “Onze missie sluit naadloos aan op de thema’s die Deltalinqs, samen met haar leden, behandelen. Denk aan de energie- en grondstoffentransitie en milieu en duurzaamheid. Onze collega’s en de inhouse expertise delen wij graag om zo een bijdrage te leveren aan vraagstukken als waterstof, waterveiligheid en klimaatadaptatie.”
Tom Klaassen_WSP_klein.jpg

Future Ready
Met ruim 400 medewerkers verspreid door het land, biedt WSP in Nederland een breed palet aan dienstverlening op het gebied van bouw, infra, energie, water en milieu. Klaassen: “Enerzijds bieden we de persoonlijke service van een bedrijf met lokale expertise, anderzijds benutten we de wereldwijde expertise van 55.000 internationale collega’s om de meest complexe projecten uit te voeren en klanten te helpen bij het waarmaken van hun ambities. Samen adviseren, ontwerpen en ontwikkelen we creatieve en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.”

Ten grondslag aan het werk van het bureau ligt het duurzaamheid- en innovatieprogramma Future Ready. “Veel van de projecten waaraan we werken hebben een ontwerpleven van tientallen jaren of zelfs meer. Dit gaat om tientallen jaren waarin behoeften van de samenleving en technologieën veranderen, waarin klimaatverandering extremer weer met zich meebrengt en een afbouw van fossiele brandstoffen voortzet. Ondanks dat niemand precies weet hoe de toekomst er precies uit zal zien, zijn er wel verschillende langetermijntrends zichtbaar. Ontwerpprincipes, normen, eisen en wet- en regelgeving dekken sommige van deze trends, maar lang niet allemaal. Dit betekent dat op den duur vaak een retrofit nodig is. Door op de toekomst te anticiperen, kunnen we vandaag zinvolle acties ondernemen. Dit doen we door de belangrijkste trends in klimaatverandering, samenleving, technologie en natuurlijke hulpbronnen te volgen en te analyseren. Hiermee helpen we klanten binnen hun opgaven voorbereid te zijn op de toekomst. Samen zorgen we ervoor dat ontwerpen en adviezen hun volledige toekomstige potentieel vervuld worden", zegt Klaassen.

Met die gedachte bedient WSP zijn klanten in het Rotterdamse havengebied, waar het bedrijf vooral actief is op het gebied van ondergrondse infrastructuur. “Wij bieden onze expertise bij haalbaarheidsstudies en ontwerpvraagstukken voor kabels en leidingen en kunnen daarnaast vanuit ons kantoor in Hoogvliet ook het beheer en toezicht doen. Dus zowel ontwerp als engineering.”

Invulling van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van Deltalinqs kwam niet uit lucht vallen. In zekere zin was het bedrijf al actief in het netwerk. Klaassen: “Een van onze collega’s is al lange tijd actief in het dossier leidingstroken binnen Deltalinqs. Zelf had ik ook al van Deltalinqs gehoord toen ik in mijn vorige functie zat. Aangezien ik nu een half jaar in dienst ben bij WSP, leek het mij om verschillende redenen goed om werk te maken van het lidmaatschap. Voor ons is het belangrijk onze kennis, bijvoorbeeld op het gebied van waterstofgerelateerde projecten binnen het Deltalinqs Climate Program (DCP), te kunnen delen. Daarnaast kunnen we zo nog beter in contact komen met onze klanten en kunnen we verder invulling geven aan onze missie: het toekomstbestendig maken van onze leefomgeving.”

Boodschap voor de leden
Wij dagen iedereen uit om zichzelf te blijven ontwikkelen, met passie te werken aan projecten en klanten te ondersteunen bij hun zoektocht naar toekomstbestendige oplossingen. Want wij adviseren, ontwerpen en ontwikkelen met het oog op de wereld van morgen.

Contact
Tom Klaassen
, vakgroepmanager kabels en leidingen, tel.: 06 - 82 79 74 19, website: https://www.wsp.com/nl-nl.