Mogelijk Europese samenwerking voor CO2-opslag

Mogelijk Europese samenwerking voor CO2-opslag

De havens van Vlissingen, Gent en Antwerpen zijn enthousiast over het Rotterdamse Porthos-project. Met dit project kan de industrie CO2 afvangen en opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. Met de steun van de Zeeuwse en Vlaamse havens wordt het initiatief steeds kansrijker voor mogelijke Europese subsidie.

CO2-opslag en -benutting wordt gezien als een onmisbare schakel in het voldoen aan de Nederlandse én Europese klimaatambities. Dat begint met het afvangen van de huidige industriële CO2-uitstoot en het opslaan ervan in een leeg gasveld onder de Noordzee. Onder de naam Porthos lanceerden Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN al twee jaar geleden dit idee. Nu hebben Vlissingen, Gent, Antwerpen en Rotterdam samen de zogenoemde PCI-status aangevraagd bij de Europese Unie. Dat maakt het mogelijk om een beroep te doen op Europese subsidie uit het CEF-fonds (Connecting Europe Facilities). Dat gebeurt onder de naam CO2TransPorts.

Europese subsidie
Voor de start van het Porthos-project ligt de focus op lokaal aangeleverde CO2. Porthos wil een verzamelleiding door het Rotterdamse havengebied leggen, vanaf Vondelingenplaat tot de Maasvlakte, en vanaf daar een pijpleiding naar een leeg gasveld 25 km uit de kust. Levering van CO2 van elders moet mogelijk worden per binnenvaartschip of pijpleiding.