Miljoenennota: van woorden naar daden

Miljoenennota: van woorden naar daden

Tijdens Prinsjesdag viel uit de Miljoenennota op te maken dat het kabinet serieus aan de slag wil met de maatregelen (van)uit het Klimaatakkoord. In de termen van het Deltalinqs Climate Program: van woorden naar daden.

Programmadirecteur Alice Krekt reageert: "Goed om te lezen dat men serieus gaat doorpakken, maar er zijn nog teveel onzekere factoren. De regionale industrieclusters hebben hun plannen gemaakt en gaan graag versneld aan de slag met de uitvoering. We weten echter nog steeds niet precies hoe de CO2-taks uitpakt en wat de exacte invulling van de verduurzamingssubsidie SDE+ wordt. Er wordt veel verwacht van de clusters, terwijl de kabinetsmaatregelen onduidelijk blijven en een concreet beleid voor een toekomstgerichte infrastructuur ontbreekt. Dit zijn cruciale voorwaarden voor de energie- en grondstoffentransitie." Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Reactie VNCI
Ook Bernard Wientjes, voorzitter van de VNCI, is blij dat het kabinet wil investeren in infrastructuur en in onderwijs, want beide zijn belangrijk voor de bedrijfstak. Wientjes steunt de intentie van dit kabinet om voortvarend met de uitvoering van het Klimaatakkoord te beginnen. "Maar vooralsnog zijn het alleen doelstellingen. We moeten nog zien wat er uiteindelijk aan echte wetgeving gaat komen, hoe het met de SDE+ uitpakt en met de aangekondigde CO2-heffing."

Concurrentiepositie
Belangrijk bij alle plannen in de Miljoenennota is volgens Wientjes de Nederlandse concurrentiepositie. "Dat dit kabinet in Europa voorop wil lopen op het gebied van klimaatinnovatie is een goede zaak, maar daarbij moeten we wel onze concurrentiepositie in de gaten houden en ervoor zorgen dat de bedrijven die hun nek uitsteken een deel van de risico's door de overheid via de SDE+-regeling krijgen afgedekt." Lees de volledige reactie van Wientjes op de website van de VNCI.