Miljarden beschikbaar voor nuttig hergebruik CO2

Miljarden beschikbaar voor nuttig hergebruik CO2

Bedrijven die op zoek zijn naar manieren om CO2 te gebruiken als grondstof, maar nog geen volwassen technologie hiervoor hebben, kunnen profiteren van iets nieuws. Afgelopen maand diende het samenwerkingsverband FutureCarbonNL een projectvoorstel in bij het Nationaal Groeifonds van maar liefst 1,4 miljard euro. 

Het FLIE (Fieldlab Industrial Electrification), waarvan Deltalinqs een van de partners is, ziet goede kansen om bedrijven in het Rotterdamse havengebied hierbij van dienst tzijn.

Koolstof zit in bijna al onze dagelijkse producten. Meestal is deze afkomstig uit fossiele bronnen, zoals olie en gas. Om daarvan af te kunnen stappen, moeten producten op een andere manier worden gemaakt. Recycling en inzet van biogrondstoffen zijn mogelijk, maar om te kunnen voorzien in onze toekomstige koolstofbehoefte is er méér nodig.

Innovatieve concepten
Onlangs werd daarom het samenwerkingsverband FutureCarbonNL gelanceerd. FutureCarbonNL is gericht op de meest innovatieve, vernieuwende ideeën en concepten om CO2 en CO terug te brengen in de koolstofcirkel. Daarvoor dienden zij in februari een projectvoorstel in bij het Nationaal Groeifonds van maar liefst 1,4 miljard euro. Bij het FLIE komen twee pilotlijnen te staan die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de inzet van koolstof als grondstof (CCU).

Aan de slag met CCU
Wiebe Buist werkt als business developer namens Deltalinqs binnen het FLIE en ziet daarom goede kansen om vraagstukken op dit gebied vanuit de industrie op te pakken. "Het Fieldlab Industrial Electrification ondersteunt het groeifondsvoorstel als regionale partner. Ik weet dat er binnen het Rotterdamse havengebied verschillende bedrijven overwegen om aan de slag te gaan met CCU. Het zijn veelal technologieën die zich in een vrij pril stadium bevinden. Het zou goed zijn als we industriële bedrijven samen met aanbieders van technologie in het FLIE kunnen laten onderzoeken hoe we die technologieën verder kunnen opschalen."

Grootschaligheid
Wat Wiebe vooral aanspreekt is de grootschaligheid van FutureCarbonNL. "Het wordt groots aangepakt en het gaat om grote bedragen. Je ziet dat nu ook grote industriële partijen zich hebben verbonden aan het samenwerkingsverband. Ik ga ervan uit dat hieruit concrete projecten zullen volgen. Die kunnen we vast en zeker in een aantal gevallen verder brengen, want twee van de drie pilotlijnen in het FLIE sluiten hier perfect op aan. Zo bieden we met onze Power-2-X infrastructuur via twee pilotlijnen de mogelijkheid om innovatieve Carbon Capture and Utilization (CCU) technologieën in een operationele setting te valideren samen met technologieleveranciers en industriële eindgebruikers."

"Met indirecte conversie van CO2 neem je een CO2-bron, bijvoorbeeld afgevangen CO2, die laat je reageren met waterstof en daarvan maak je synthetische brandstoffen zoals methanol. Bij directe conversie van CO2 ga je het CO2-molecuul elektrochemisch omzetten in andere componenten, bijvoorbeeld CO, die als basis kan dienen voor productie van isolatiemateriaal."

Kom maar op met uw CCU-vraag!
Dus: werkt u of werkt uw organisatie aan onderzoek of ontwikkeling van conversietechnologieën die CO2 en CO benutten als circulaire grondstof, of overweegt u hier binnenkort mee te starten? Meld uw project dan snel aan bij Deltalinqs of het FLIE.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Groeifonds-commissie buigen zich de komende maanden over de voorstellen. Na de zomer neemt het kabinet een besluit over de honorering van de aanvragen.