Meer dan negentig deelnemers bij Brexit-webinar ‘The last four weeks’

Meer dan negentig deelnemers bij Brexit-webinar ‘The last four weeks’

Op donderdag 3 december organiseerde Deltalinqs een Brexit-webinar voor haar leden. Meer dan negentig deelnemers werden in het Engels voorzien van heldere en waardevolle bijdragen door sprekers van DFDS en Fenex.

De belangrijkste onderwerpen waren de status van de politieke onderhandelingen, de ontwikkelingen rondom het Border Operating Model, de consequenties hiervan voor het bedrijfsleven én de mogelijke oplossingen.

De goederenstromen (import en export) werden ontleed en voorzien van vereisten die vanaf volgend jaar gelden om de doorstroom niet te doen stagneren. Deze goederenstromen zijn tenslotte de bestaansreden voor veel van onze leden. Vanuit de Fenex werden mogelijke knelpunten nog eens benadrukt en werd de rol van expediteurs verder toegelicht.

De door de deelnemers gestelde vragen waren pittig en vroegen soms om extra navraag bij de experts. Maar de aanwezigheid van Mark Woodard van DFDS vanuit Felixstowe zorgde ervoor dat veel vragen over de specifieke situatie aan de grens met het Verenigd Koninkrijk feilloos beantwoord konden worden.

Het aftellen gaat nu verder, we wachten op een mogelijke ingreep op het hoogste niveau (Johnson-Van der Leyen), ook al beseffen we maar al te goed dat zelfs die geen tovermiddel zal zijn die alle problemen oplost.  

Het webinar is terug te kijken via deze link. Wilt u meer informatie over de Brexit? Kijk op www.getreadyforbrexit.eu.