Agenda

Masterclass Zonne-energie

Zonne-energie levert een goede business case op voor bedrijven in de haven. Dat is het onderwerp van de Masterclass Zon op 12 juni georganiseerd voor de leden van Deltalinqs door Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en Deltalinqs.

Duurzame opwek met zonne-energie is op veel plekken in de haven haalbaar en rendabel. Ook op daken en plekken die daar op het eerste gezicht niet geschikt voor zijn. Daarbij helpt zonne-energie bij de verduurzaming van de bedrijfsvoering. Per 1 juli maakt de opwek ook onderdeel uit van de informatie- en energiebesparingsplicht voor alle energie-intensieve bedrijven.

Tijdens deze sessie wordt u geïnformeerd over de kansen, uitdagingen, do’s en don’ts van zon in de haven. Naast Havenbedrijf, gemeente Rotterdam en Deltalinqs zijn ook DCMR, Stedin en provincie Zuid-Holland aanwezig. Daarmee krijgt u een compleet beeld van wat voor uw bedrijf mogelijk is en welke ondersteuning beschikbaar is. Daarbij ligt er het aanbod van de gemeente om u ook na de bijeenkomst kosteloos verder te helpen. Er is meer mogelijk dan u denkt; op weg naar een duurzame haven!

Programma
15:00 – 15:30  Inloop
15:30 – 15:35  Welkom, aanleiding, doel en programma (Anne-Marie Spierings, Deltalinqs Programmadirecteur Economische Transitie)
15:35 – 15:45  Zon in de haven (Michel Bresser, Havenbedrijf Rotterdam)
Wat is de huidige stand van zaken van zonne-energie in de haven, waar liggen de kansen en hoe ondersteunt het Havenbedrijf daarbij?
15:45 – 16:15  Ontwikkeling van een zonnedak in vogelvlucht (Esther Zumpolle, gemeente Rotterdam).
Inzicht in wat er bij de ontwikkeling van een zonnedak komt kijken. Servicepunt Zon voor bedrijven - Duurzaam 010 biedt hierbij (gratis) persoonlijke ondersteuning aan.
16:15 – 16:30  Zonnepanelen op het dak van BRZO-bedrijven: ook dáár is het mogelijk (Koen de Kruif, DCMR Milieudienst Rijnmond)
Er is een wettelijke plicht voor energiebesparing, met name om minder CO2 uit te stoten. Zonnepanelen op het eigen dak is één van de mogelijke maatregelen. Ook op daken van loodsen met opslag van gevaarlijke stoffen (BRZO-bedrijven) is installatie van zonnepanelen mogelijk. Daar zijn extra voorwaarden aan verbonden, maar het kan zeker! We lichten dit toe.
16:30 – 16:50  Ruimte voor vragen en uitwisselen ervaringen
16:50 – 17:00  Conclusies en afsluiting
17:00              Informeel samenzijn

Datum en tijdstip:
2023-06-12T15:30:00 2023-06-12T17:30:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2023-05-02T08:30:00 2023-06-09T17:00:00