Agenda

Masterclass Chroom-6 (Houthoff/RPS)

Masterclass door onze buitengewone leden Houfhoff en RPS advies- en ingenieursbureau bv over Chroom-6.

Wat mag van werkgevers verwacht worden in het kader van een veilige werkomgeving als het om chroom-6 gaat?
De huidige situatie rond Chroom-6 kenmerkt zich door onduidelijkheid en onzekerheid als gevolg van het ontbreken van helder beleid en kennis over de aanwezigheid van chroom-6. In toenemende mate leidt deze situatie tot risicomijdend gedrag bij werkgevers. Zolang zij niets weten doen zij ofwel niets ofwel gaan zij uit van het ergste scenario. Beide opties zijn niet goed. De eerste is de 'kop in het zand'-aanpak. De tweede is vaak onnodig en kostenverhogend. In de Masterclass gaan we na waartoe de opdrachtgevers en opdrachtnemers in dit kader verplicht zijn om blootstelling aan chroom-6 te voorkomen en wat ze moeten doen als werknemers onverhoopt toch zijn blootgesteld.

De zin en onzin van chroom-6 metingen

Voor het vaststellen van de concentratie chroom-6 in verflagen is geen wettelijke norm, de markt heeft daarom vanuit verschillende disciplines technieken ontwikkeld of bestaande aangepast. Deze worden tijdens de sessie benoemd en waar mogelijk vergeleken.
En als er dan chroom-6 is aangetoond, kan op basis daarvan een uitspraak gedaan worden over potentiële risico’s en wat dit betekent voor de beheersmaatregelen. En is het naast het bepalen van de concentratie chroom-6 ook zinvol om concentratie lood en andere zware metalen te meten?

Deelname
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel (1 à 2 personen per bedrijf). Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor de bijeenkomst een bevestiging met nadere informatie over de Masterclass. 
Bij afwezigheid zonder afmelding wordt een rekening gestuurd van € 25,-.
Meer informatie: Jacqueline Pronk, tel. (010) 40 20 321.

Datum en tijdstip:
2019-12-12T16:00:00 2019-12-12T17:30:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2019-01-01T00:00:00 2019-12-11T17:00:00