Agenda

Webinar Ontmanteling en abandonnering van industriële assets (Cataly Partners)

In de online Masterclass “Ontmanteling en abandonnering van industriële assets” beschrijft ons buitengewoon lid Cataly Partners de belangrijkste zaken waarmee een bedrijf wordt geconfronteerd wanneer installaties uit bedrijf gaan, ontmanteld worden en het terrein moet worden opgeleverd.

Cataly adviseert bedrijven hoe de ontmanteling en de abandonnering wordt voorbereid en uitgevoerd zodat doelstellingen gehaald worden. In het verlengde van het advies vormen zij samen met de Asset Owner het Management Team voor de uitvoering van het projectmanagement. Het Management Team gebruikt nadrukkelijk de locatiekennis van het operationele team van de Asset Owner.

Bij een ontmantelingsproject is het hoofddoel om de site op een ordelijke manier op te leveren tegen vooraf overeengekomen criteria, zodat het verlaten kan worden en geschikt is voor toekomstig gebruik. Doelstellingen zijn financieel, reputatie, veiligheid en geen schade aan het milieu.

Belangrijke aspecten voor het slagen van ontmanteling en abandonnering:

  • Sociaal plan en retentiebeleid
  • Risico- en reputatiemanagement
  • Milieu-impact, bodem en grondwater, stikstofrechten
  • Sloop en recycling (valorisatie reststromen)
  • Verkoop apparatuur en schroot

Voor een succesvol project is de medewerking van meerdere stakeholders nodig zodat de doorlooptijd en resultaat aan de verwachtingen voldoet. In het Rijnmondgebied zijn de belangrijkste stakeholders het Havenbedrijf Rotterdam – vaak de grondeigenaar – het bevoegd gezag DCMR, aangrenzende bedrijven en gemeenschappen en leveranciers en afnemers van goederen en diensten.

"Cataly Partners heeft ruime ervaring met de succesvolle begeleiding van industriële bedrijven voor ontmanteling en abandonnering in Nederland. We zien ernaar uit u te mogen verwelkomen op 27 januari 2022 om 15.00 uur bij de Masterclass die samen met Deltalinqs tot stand is gekomen."

Specifieke vragen ontvangen we graag vooraf via pronk@deltalinqs.nl.

Deelname
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel. Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor de bijeenkomst een bevestiging met de uitnodiging voor de online sessie. 
Meer informatie: Jacqueline Pronk, tel. 06-12918139.

Datum en tijdstip:
2022-01-27T15:00:00 2022-01-27T16:15:00
Locatie:
MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2021-11-29T08:30:00 2022-01-26T17:00:00