Agenda

Masterclass Asset Analytics (Arcadis)

Op 13 september verzorgt internationaal Advies en Ingenieursbureau Arcadis voor de leden van Deltalinqs een Masterclass die u gaat helpen uw business beter bestand te maken tegen risico's en kansen te grijpen waarvan u het bestaan nog niet eens wist! Deze Masterclass is interessant voor organisaties die assets bezitten - of in beheer hebben - en onderhoud verrichten aan assets van een derde. Met deze Masterclass richten wij ons op top- en midden management, asset managers, innovatoren, risico managers en iedereen die zich aangesproken voelt (of juist weerstand krijgt) door de term 'Big Data'. Er is nadrukkelijk geen technische of IT gerelateerde kennis vereist om deze Masterclass te kunnen volgen. De voorbeelden die aan bod komen betreffen assets als wegen, verkeersborden, taluds en spoorrails, maar de werkwijze is specifiek toepasbaar voor een breed scala aan assets.

'Big Data' zijn voor veel organisaties een nieuwe ‘asset’. Het is aan eigenaren, assetmanagers in private en publieke sectoren en aan hun aannemers (serviceproviders) om de steeds grotere stroom aan data en informatie professioneel te managen en de waarde ervan optimaal te benutten. Denk daarbij aan:
- het voorspellen wanneer een asset gaat falen
- het inzichtelijk maken wat de consequenties zijn van falen
- het ontwerpen van maatregelen waardoor vitale assets beter bestand zijn tegen risico’s van buitenaf, bijv. gevolgen van klimaatverandering of andere bedreigingen
- het kwantificeren van risico’s, o.m. als gevolg van klimaatverandering
- het beter onderbouwen van investeringsbeslissingen in onderhoud of vervanging 
- het borgen van de aanwezige en de in de toekomst benodigde kennis

Ervaring in diverse sectoren wijst uit dat de toepassing van Asset Analytics leidt tot meer scherpte in risicoanalyses en maatregelen. En zo tot steeds verdere optimalisatie van onderhouds- en vervangingsprogramma’s. En uiteindelijk tot betere prestaties voor eindgebruikers. Dit verklaart dat steeds meer organisaties de toegevoegde waarde ervan erkennen en interesse tonen voor het inbedden van deze werkwijze en van de inzichten in hun assetmanagement proces.  Deze Masterclass wordt verzorgd door Maarten Zanen, Business Leader Asset Data Analytics bij Arcadis. In een anderhalf uur durende, engagerende sessie, neemt hij u mee op reis door de wondere wereld van Asset Analytics. 

Datum en tijdstip:
2018-09-13T16:00:00 2018-09-13T17:30:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2018-01-01T00:00:00 2018-09-11T17:00:00