LOC 4: Waterstof

LOC 4: Waterstof

Waterstof speelt zeer waarschijnlijk een grote rol in de energiemix van de toekomst. Vooral bij hogetemperatuurprocessen is de inzet van elektriciteit niet voldoende om de gevraagde warmte voor de industrie te leveren.

Waterstof is één van de grote kanshebbers om dit probleem op te lossen. Waterstof kan namelijk duurzaam geproduceerd worden en bij de inzet ervan als gas bereik je bij verbranding hoge temperaturen.

In 2020 willen de deelnemers en partners in het Deltalinqs Climate Program het potentieel van waterstof als energiedrager voor de Rotterdamse Haven in kaart brengen. Het Haven Industrieel Complex maakt concrete stappen naar een CO2-arme waterstofeconomie via opschaling en uitrol van waterstofproductie (blauw en groen). Bijvoorbeeld via H-Vision (gericht op de inzet van blauwe waterstof om een CO2-vrije industrie te creëren), het project Gigawatt Elektrolysefabriek en een project voor een 5 MW elektrolyser bij AVR. Deze 5 MW elektrolyser kan op redelijk korte termijn worden gebouwd en zou daarmee één van de grootste waterstofelektrolysers ter wereld zijn. Daarnaast verkennen BP, Nouryon en het Havenbedrijf Rotterdam de mogelijkheid van een waterelektrolyseinstallatie van 250 MW. Verder ontwikkelen we pilots en demonstratieprojecten met waterstof als brandstof in vrachtvervoer en binnenvaart. Ook op terminals zijn er wellicht mogelijkheden om elektrische aandrijving met inzet van waterstof FuelCells in te voeren.

Infrastructuur
Voor de grootschalige inzet van waterstof zijn naast technologische innovaties ook aanpassingen aan de bestaande infrastructuur nodig. We verkennen daarom hoe en in welk tempo het waterstofnet vanuit het havengebied gekoppeld kan worden aan de gebouwde omgeving, ten behoeve van verwarming en transport. Rotterdam kan zich ontwikkelen tot een hub waar blauwe en groene waterstof wordt gemaakt, geïmporteerd, gebruikt en verhandeld.

Ambassadeurs
De ambassadeurs van LOC4 zijn Marcel Galjee van Nouryon en Ruben Beens van BP.