LOC 2: Energiemix & Infrastructuur in de Transport & Overslag

LOC 2: Energiemix & Infrastructuur in de Transport & Overslag

Rotterdam als proeftuin voor zero-emissie-transport. Daar zetten de deelnemers en partners in het Deltalinqs Climate Program zich voor in door concrete pilots uit te zetten bij de terminals in het Haven Industrieel Complex. Ook is het de bedoeling de roadmap Duurzaam Zwaar Wegtransport te activeren en/of te implementeren.

De roadmap Duurzaam Zwaar Wegtransport heeft tot doel ervoor te zorgen dat aan de haven gerelateerde ritten over korte afstanden via de weg, in 2040 emissievrij zijn. Om deze ambitie te realiseren willen we voor 2025 onder meer zorgen voor de opbouw van een strategische laad- en tankinfrastructuur in het Haven Industrieel Complex. Ook zetten we ons er bijvoorbeeld voor in een set aan privileges/incentives te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om duurzame voertuigen aantrekkelijker te maken.

Duurzaam non road equipment
Overslagterminals willen daarnaast overstappen op duurzaam non road equipment (NRE). Diverse energiebronnen zoals elektriciteit, waterstof, (bio)LNG en ammoniak zijn kanshebbers om de transitie bij de overslagterminals tot een succes te maken. Vanwege de complexiteit en levensduur van NRE is voor deze transitie een lange adem nodig. De verwachting is dat de terminals de klimaatdoelstellingen voor 2030 zullen realiseren.

Alternatieve brandstoffen
We zetten ons daarnaast in om de ontwikkeling en toepassing van alternatieve brandstoffen te versnellen. We werken hiervoor nauw samen met het Havenbedrijf Rotterdam, evofenedex, TLN, het H2platform, het Nationaal LNG Platform voor (bio)LNG en het Platform duurzame biobrandstoffen. Samen willen we de Rotterdamse haven profileren als een lage-emissie-haven met een milieubewuste insteek. Om de implementatie van alternatieve brandstoffen te versnellen is stimulerend en consequent overheidsbeleid met de juiste incentives een noodzakelijke voorwaarde.

Strategische rol verduurzaming transport
De haven van Rotterdam is een belangrijk knooppunt in het Europese transportnetwerk. Wij denken dat Rotterdam daardoor een strategische rol kan spelen in de verduurzaming van transport voor Nederland én West Europa. In het Rotterdamse Klimaatakkoord was transport in de haven nog onderbelicht. In 2020 zal daarom worden gekeken hoe we, met de gemeente Rotterdam als extra partner, een versnelling in verduurzaming kunnen realiseren.

Ambassadeur
De ambassadeur van LOC 2 is Jan Overdevest van Waalhaven Group.