LEVI-dag: 'Beter leren van incidenten'

LEVI-dag: 'Beter leren van incidenten'

Een workshop waar je bij moet zijn!, zo werd de traditionele Deltalinqs ‘University’ LEVI (Leren van Incidenten)-dag van 5 november 2019 aangekondigd. De workshop ‘Beter leren van incidenten: een geluk bij een ongeluk’ werd gegeven door onderzoeksbureau Crisislab (prof. dr. Ira Helsloot en Jacco Vis MSc).

Zij hebben de Safety Deal Leren van Incidenten uitgevoerd en zijn gekomen tot een concrete handreiking aan de hand waarvan organisaties nog beter kunnen leren van incidenten.

In de workshop werden de deelnemers door middel van een aantal gastcolleges ‘ondergedompeld’ in de nieuwste inzichten over het thema leren van incidenten. Op basis van prikkelende stellingen en open vragen werden deze uitgenodigd om te discussiëren en uw kennis en praktijkervaring in te brengen. Tevens waren er ‘break out’ sessies waarin samen werd geleerd en gereflecteerd op concrete praktijkcasussen aan de hand van de door het Crisislab opgestelde leertool.

In de workshop werd ingezoomd op:

  • Wat zijn de succesfactoren voor het leren van incidenten?
  • Welke barrières verstoren het leren (van incidenten)?
  • Hoe beperkt is ons leervermogen?
  • Hoe kunnen we zo effectief mogelijk leren van incidenten: als individu, als organisatie, als sector?
  • Kunnen en moeten we eigenlijk wel van ieder incident leren?
  • Hoe kunnen we als sector eigenlijk beter van elkaar leren?

Na afloop ging iedereen met nieuwe inzichten weer veilig en opgefrist naar huis en zal duidelijk zijn geworden waarom het leren van incidenten een lastigere opgave is dan vaak wordt gedacht. De bijeenkomst werd door ruim vijftig deelnemers bezocht.

De handreiking 'Leren van incidenten' wordt - zodra gereed - beschikbaar gesteld via onder meer de Deltalinqs-website.