Ledenvergadering: nieuwe Strategische Agenda 2020-2025 gepresenteerd

Ledenvergadering: nieuwe Strategische Agenda 2020-2025 gepresenteerd

Tijdens de ledenvergadering op 26 november 2019 werd op bijzondere wijze het belangrijkste thema van de vergadering, de nieuwe Strategische Agenda 2020-2025, gepresenteerd.

Havenverslaggever Jelle Gunneweg (RTV Rijnmond) nam de aanwezige leden mee in de zes nieuwe doelen van de Strategische Agenda door prikkelende vragen te stellen aan alle beleidsadviseurs van Deltalinqs.

In koppels van twee werden zij professioneel geïnterviewd over hun deel van de nieuwe Agenda en vervolgens kreeg de zaal de kans om vragen te stellen. Op deze wijze lichtten zij keuzes, prioriteitstelling en de aanpak van de doelen toe:

  1. Een sterk imago en een optimaal ondernemersklimaat.
  2. Ruimte voor ondernemen binnen een gezonde en veilige omgeving.
  3. Een goed bereikbaar haven- en industriegebied.
  4. Digitalisering van de haven en de industrie, de efficiënte koploper.
  5. Transitie van energie en grondstoffen, naar een nieuw economie.
  6. Voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor alle bedrijven.

Na deze inkijk in het laatste concept, waar het Deltalinqs-bestuur twee weken geleden zijn goedkeuring aan gaf, gingen de leden akkoord met de nieuwe Strategische Agenda 2020-2025. In de komende periode zal er verder uitvoering worden gegeven aan de presentatie van de Agenda. De tekstversie zal op de Deltalinqs-website worden gepubliceerd en er komt een korte toegankelijke ‘publieksversie’ die in print verspreid zal worden. Deze versie wordt gepresenteerd tijdens het Deltalinqs Jaardiner op 20 januari 2020. Tenslotte zal er ieder jaar, te beginnen met 2020, een Jaarplan - het uitvoeringsplan - worden opgesteld.

Tijdens de ledenvergadering stond ook de begroting voor 2020 op de agenda en de vergadering ging hiermee unaniem akkoord.