Buitengewone leden

TNO

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken, dat is de missie van TNO en daar werken ruim 3400 professionals dagelijks aan. TNO gelooft in gezamenlijke creatie van waarde in maatschappelijke én economische termen. TNO doet dit samen met partners en gericht op negen domeinen:

  • Bouw, infra & maritiem: robuuste constructies én duurzaam gebruik
  • Circulaire economie en milieu: verduurzaming, richting geven en versnellen
  • Defensie en veiligheid: wij zetten onze kennis en technologie in voor veiligheid
  • Energietransitie: versneld naar een duurzame energievoorziening
  • Gezond leven: gezond werken en leven bevorderen
  • Industrie: innoveren voor werkgelegenheid, welvaart en welzijn
  • Informatie- & communicatietechnologie: digitale transformatie duiden en versnellen
  • Mobiliteit & logistiek: realiseren van leefbare en duurzame steden
  • Strategische analyses & beleid: complexe vraagstukken omzetten in concrete innovaties