Kracht van het netwerk in verduurzaming industrie

Kracht van het netwerk in verduurzaming industrie

De energie- en grondstoffentransitie kan niet zonder samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven. Bovendien zijn er nieuwe ideeën nodig, die we samen een stap verder moeten helpen.

Wat zijn de barrières voor verduurzaming en vooral: wat zijn de oplossingen hiervoor? Die oproep deed Alice Krekt van Deltalinqs Climate Program tijdens het World Port Business Breakfast, begin september op de RDM Campus.
Die oproep was niet aan dovemansoren gericht. Bij het World Port Business Breakfast werd op 6 september met ruim 150 bezoekers en verschillende partners uit het Rotterdamse Innovatie ecosysteem gekeken naar lopende programma’s in de regio en de kracht van het netwerk daarbij. Er waren veel startende ondernemers en innovatoren in de zaal. Met Miranda Janse (gemeente Rotterdam), Alice Krekt (Deltalinqs), Maike Akkers (Havenbedrijf Rotterdam) en Jorn Douwstra (Rotterdam Partners) werd gesproken over de lopende samenwerking voor verduurzaming. Daarbij ging Alice Krekt onder andere in op haar voorzitterschap van de Industrietafel bij het voorbereiden van het Rotterdamse Klimaatakkoord. Samenwerken is essentieel om resultaten te boeken. Want zoals Miranda Janse van de gemeente Rotterdam zei: "Visie zonder realisatie is hallucinatie."

De realisatie van vernieuwing werd besproken met Aaldrik Haijer (Water & Energy Solutions), Roy Osinga (Flower Turbines) en Tim van Berchum (Concordia Damen). Ook voor hen is kennisdelen en samenwerken een belangrijke factor in het succes van de initiatieven. En niet in de laatste plaats zijn kennis en financiën nodig. Hierover vertelden Marit van Lieshout (Hogeschool Rotterdam en RHDHV) en Pieter Baan (ING) hoe nu aan de toekomst wordt gebouwd.

Het World Port Business Breakfast werd mede mogelijk gemaakt door Deltalinqs, iTanks, Port of Rotterdam, Rotterdam Partners, PortXL, RMSC, RPPC, Gemeente Rotterdam, Innovation Quarter, Maritime Delta en Hogeschool Rotterdam.