Kick-off gigawatt duurzame waterstofproductie

Kick-off gigawatt duurzame waterstofproductie

Met de kick-off van het ‘Gigawatt Elektrolyser-project’ (GWE-project) geeft een consortium van bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen het startsein voor opschaling naar industriële productie van groene waterstof.

Deltalinqs steunt het project en speelt met name een rol in de inpassing van groene waterstof binnen de Rotterdamse industrie.

Om de Nederlandse industrie van duurzame waterstof te voorzien, moet er veel gebeuren. Duurzame waterstof kan worden geproduceerd door middel van waterelektrolyse, met behulp van elektriciteit uit wind en zon. Om dat op een industrieel niveau te brengen, is een duizendvoudige opschaling van bestaande technologie nodig. En dat is in feite het doel van het project.

Industriële schaal
In het project maakt een consortium van bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen de weg vrij voor het ontwerp van een elektrolysefabriek op industriële gigawatt-schaal. De coördinatie is in handen van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). Rond 2030 zullen windparken in Nederland en de Noordzee enkele tientallen GW's aan duurzame elektriciteit produceren. De huidige (grijze en blauwe) waterstofproductie in Nederland bedraagt ​​ongeveer 800.000 ton per jaar, waarbij waterstof wordt gebruikt voor de productie van ammoniak en kunstmest, in de olieraffinage en in de chemische industrie. Om Nederland CO2-vrije waterstof te kunnen leveren, zijn meerdere elektrolyse-installaties van GW-formaat nodig. In de toekomst kunnen die niet alleen aan de industrie leveren, maar ook bijdragen aan een robuuste infrastructuur voor duurzame energie met waterstof als energiedrager.

Opschalen met factor duizend
Het is een enorme uitdaging. Momenteel zijn industriële installaties voor de elektrolyse van water - de elektrolysers - niet groter dan een paar megawatt. Dat betekent dat we moeten opschalen met een factor duizend. De partners in het GWE-project onderzoeken wat er nodig is om zo'n elektrolysefabriek in Nederland te bouwen rond 2025-2030. Hoe moet je bijvoorbeeld omgaan met schommelingen in zon- en windaanbod? Wat doen we met de vrijkomende warmte en zuurstof? én Hoe kunnen we de fabriek zo goedkoop mogelijk bouwen?

Concurrerend alternatief
Het uiteindelijke doel van het project is om een ​​optimaal ontwerp te realiseren tegen minimale kosten. Met de huidige stand van de technologie en huidige marktprijzen zou de investering voor een GW-elektrolysefabriek ongeveer een miljard euro bedragen. De partners in het GWE-project streven naar een drie- of viervoudige kostenreductie. Met een investering van ongeveer 350 miljoen euro voor een GW-elektrolyseinstallatie zou een concurrerend alternatief voor de conventionele 'fossiele' waterstoftechnologie ontstaan.

Klimaatafspraken
De ambitie van het GWE-project gaat verder dan het opstellen van een conceptueel ontwerp. De volgende stap is om te beoordelen hoe een industriële GW-elektrolysefabriek kan worden ingepast in een industriële omgeving en welke industriële regio in Nederland de beste business case oplevert. Deltalinqs is een belangrijke partner van het consortium in deze fase.