Kandidaten Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland in debat over haven Rotterdam

Kandidaten Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland in debat over haven Rotterdam

Met de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart voor de deur, gingen tien kandidaten en lijsttrekkers onder leiding van Diana Matroos in debat over de ontwikkeling van de Rotterdamse haven. Aan de hand van drie hoofdthema’s, energietransitie, bereikbaarheid en stikstof, organiseerden wij dit verkiezingsdebat in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam op donderdagmiddag 9 maart. BoerBurgerBeweging, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, JA21, PvdA, PvdD, Volt en VVD namen deel aan het debat.

In wisselende samenstellingen voerden de aanwezige kandidaten in zes verschillende rondes debatten over actuele thema's in de haven. Elke debatronde werd ingeleid door een korte video waarin een ondernemer uit de Rotterdamse haven het onderwerp van die ronde toelichtte aan de kandidaten.

Er worden in de Rotterdamse haven forse stappen gezet in de transitie naar een duurzame energievoorziening. De stikstofimpasse en opgaven rond bijvoorbeeld geluid en het bereikbaar houden van het havengebied maken het niet eenvoudig om de gewenste stappen vooruit te zetten. Wat kan en wil de provincie Zuid-Holland hierin betekenen? In de opname kunt u terugzien hoe de kandidaten het debat hierover voerden.

Deltalinqs position paper
In ons posiition paper hebben wij een samenvatting van de belangrijkste wensen gezet, die wij als Deltalinqs, namens onze achterban, graag in het nieuwe provinciale coalitieakkoord terug willen zien. Dit position paper kunt u hier downloaden.