Jos van Winsen (Shell): "We willen ons succesmodel delen."

Jos van Winsen (Shell): "We willen ons succesmodel delen."

Met acht 'Letters Of Cooperation' (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

Elke LOC heeft ambassadeurs. Jos van Winsen (Shell) is samen met David Peters (Stedin) ambassadeur van LOC 2: Stoom en warmte uitkoppelen. Wat speelt hier en hoe ziet Shell Nederland zijn rol hierin? Vijf vragen aan Jos.

Waarom ben je ambassadeur van deze LOC geworden?
Ik deed dat onder het motto 'niet alleen'. Een gezamenlijke aanpak is de beste manier om met klimaatverandering en de energietransitie om te gaan. Want niemand kan de energieuitdagingen waar de wereld voor staat alleen oplossen. Geen overheid, geen NGO en zeker geen bedrijf.

Wat is het belangrijkste doel van jouw LOC?
De energietransitie is één van grootste uitdagingen waarvoor wij staan. Energie-efficiencyverbetering is daarin essentieel. Bedrijven doen veel om hun eigen processen energie-efficiënter te maken. Maar met het uitkoppelen van warmte is in Rotterdam nog veel te winnen. Dat staat nog maar in de kinderschoenen.

Wat vind je zelf belangrijk?
Realiteit en rationaliteit in de discussie over energietransitie brengen. Als je kijkt naar de omvang van het energiesysteem en naar de verwachte groei, dan kunnen we het ons niet permitteren bepaalde bronnen bij voorbaat uit te sluiten. De energietransitie biedt kansen, maar de haven en industrie kan het zich niet veroorloven haar internationale concurrentiepositie uit het oog te verliezen.

Wat zijn voor jullie de belangrijkste uitdagingen?
Dit soort projecten kun je niet in je eentje. Bedrijven hebben warmte over en investeren in installaties om die warmte aan te bieden aan particulieren en bedrijven. Om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen hebben we andere partijen nodig. In Rotterdam doen we dat nu met het Havenbedrijf en het Warmtebedrijf. Wij zien nog veel mogelijkheden voor verdere uitbreiding, bij onszelf en bij anderen. Wij willen het model dat bij ons tot succes heeft geleid graag met anderen delen.

Heb je het idee dat er voldoende voortgang wordt geboekt?
Die voortgang hangt samen met technologieontwikkeling en investeringen. Maar daar stopt het niet bij. Minstens zo belangrijk zijn de randvoorwaarden zoals wet- en regelgeving en de echte wil om samen die betere toekomst te willen bouwen. Om werkelijk goede voortgang te boeken moeten we dus terug naar het antwoord op de eerste vraag: samen doen!