Jan Overdevest (Waalhaven Group): "Werken aan zero emissie transport"

Jan Overdevest (Waalhaven Group): "Werken aan zero emissie transport"

Met vijf ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Climate Program afgesproken om in 2020 te werken aan de nieuwe energiemix & infrastructuur, alternatieve brandstoffen & energiedragers en een circulaire haven & industrie.

Allemaal met als doel een succesvolle energie- en grondstoffentransitie te realiseren. Elke LOC heeft ambassadeurs. Jan Overdevest (Waalhaven Group) is ambassadeur van LOC 2: Energiemix & Infrastructuur in Transport & Overslag. Wat speelt hier en hoe ziet hij zijn rol hierin?

Waarom ben je ambassadeur van deze LOC geworden?
"Eigenlijk heb ik daar twee redenen voor. Ten eerste probeer ik mijn containerterminal steeds verder te verduurzamen, vanuit mijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel. In die trend probeer ik mijn collega’s, maar zeker ook mijn toeleveranciers mee te krijgen. Wanneer komt die volledig elektrische reach stacker er nu?, vraag ik dan bijvoorbeeld. De tweede reden is een heel praktische: ik weet zeker dat wanneer je zelf niets doet, de overheid voor je gaat bepalen wat je moet doen. Dat wil ik vóór zijn."

Wat is het belangrijkste doel van jouw LOC?
‘Zero-emissie-transport bereiken. Een doel dat nog ver weg ligt, maar in de tussentijd moeten we wel keihard werken aan de doelen van het Klimaatakkoord: 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Voor de terminal operators betekent dat nu vooral inzetten op elektrificatie met behulp van groene stroom. Zelf ben ik overstapt op Hollandse Wind, dat is duurzame elektriciteit afkomstig van de windmolens op de Slufterdam bij de Maasvlakte. Met deze groene stroom besparen we nog eens zo'n 1500 ton per jaar op onze totale uitstoot.’

Wat vind je zelf belangrijk?
"Dat we als sector zelf onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar inspireren met slimme ideeën om verduurzaming samen te laten gaan met winstgevendheid. Daarbij mogen we de realiteit niet uit het oog verliezen, en dat is dat we – zolang kernenergie nog geen bespreekbare optie is – nog jarenlang óók energie uit fossiele bronnen nodig hebben."

Wat zijn voor jullie de belangrijkste uitdagingen?
"Voortbordurend op mijn vorige zin: er is momenteel meer vraag dan aanbod qua duurzame elektriciteit. En er moet op de een of andere manier ook een goede balans komen in schommelingen in vraag en aanbod van elektriciteit. Natuurlijk komen er steeds meer windparken bij, maar dat gaat niet snel genoeg. Verder blijft elektrische aandrijving van voertuigen die veel vermogen moeten leveren, zoals een terminaltrekker, lastig. Daarbij hangt veel af van de doorontwikkeling van batterijtechnologie en laadcapaciteit."

Heb je het idee dat er voldoende voortgang wordt geboekt?
"Ook daarin moet je realistisch zijn, vind ik. Er gebeurt heel veel, maar het gaat veelal schoksgewijs. Een nieuwe terminal bouw je niet van de ene op de andere dag. Er bestaan nu wel bijna volledig elektrische terminals en er worden ook oudere terminals gerenoveerd en dan in één klap duurzamer gemaakt. Maar dan kan het ook zo zijn dat er vervolgens een paar jaar niets nieuws gebeurt. Tegelijkertijd zie ik wel dat alle neuzen in het Rotterdamse havengebied dezelfde kant op staan en dat is de kant van verduurzaming. Dat stemt mij heel positief."