Inspirerende Week van de Circulaire Economie

Inspirerende Week van de Circulaire Economie

Deltalinqs-projectleider Circulair Eline van Krimpen is gefascineerd door chemie, en dan vooral de overgang naar circulariteit. "Je moet echt volledig nieuw gaan denken. Je moet kunnen loslaten hoe je momenteel je producten maakt, en nadenken over hoe je dat in de toekomst gaat doen. Circulariteit is echt een systeemverandering."

Eline kijkt terug op een inspirerende Week van de Circulaire Economie, waarin ook Deltalinqs zelf een succesvolle sessie hield over nuttiger gebruik van reststromen.

Eline van Krimpen draagt als projectleider Circulair, met een achtergrond als chemisch technoloog, bij aan het aanjagen van de overgang naar een circulaire economie in het Rotterdamse havengebied. Ze is mateloos gefascineerd door chemie en positief over de mogelijkheden van de circulaire economie. Over haar studiekeuze vertelt ze: "Ik koos voor de studie Chemische Technologie in Delft toen ik besefte dat alles chemie is en dat de wereld opgebouwd is uit hele kleine puzzelstukjes, moleculen. Dat klinkt misschien apart, maar als je om je heen kijkt is feitelijk alle vaste materie om je heen een product van chemie, in welke vorm dan ook. Ik vind dat zo fascinerend dat ik me hierin wilde verdiepen."

Strategie bepalen
"Toen ik klaar was met mijn studie en een stage achter de rug had in de procestechnologie", vervolgt Eline, "wist ik dat ik me het liefste met projecten bezighoud. Enerzijds omdat ik op die manier nieuwe dingen kan blijven leren, en anderzijds omdat je zo meer naar het grotere plaatje moet kijken. Daarnaast wilde ik me graag bezighouden met duurzaamheid, en dan specifiek met de grondstoffentransitie. Want dat is een veelomvattende uitdaging en een enorme complexe puzzel. We weten dat we binnen enkele tientallen jaren in een volledig circulair systeem moeten gaan produceren. Maar er zijn nog veel onbeantwoorde vragen over hoe het plaatje eruit moet gaan zien en hoe we dat dan praktisch moeten aanpakken. Er moet op veel verschillende niveaus nog een strategie worden bepaald en dat is een heel interessante, maar ook onzekere fase van de transitie. We moeten de in- en uitgaande grondstofstromen vervangen, waarbij het van belang is om ons industriële complex en onze concurrentiepositie te behouden. Bij Deltalinqs krijg ik de kans om vanuit het bedrijfsoverstijgende perspectief strategische projecten te doen en tegelijkertijd bij veel fabrieken 'in de keuken' te kijken. Heel interessant!"

Circulariteit is een systeemverandering
Eline vindt het boeiende van deze uitdaging ‘dat je een nieuwe manier van denken moet gaan ontwikkelen en niet alleen meer bezig bent met steeds optimalisaties door te voeren, zoals je dat in je procestechnologie-studie leert. Je moet kunnen loslaten hoe je momenteel je producten maakt, en nadenken over hoe je dat in de toekomst gaat doen. Van een lineaire naar een circulaire economie overgaan vergt een volledige systeemverandering. Hierbij moeten ook nieuwe ketens en samenwerkingsverbanden worden opgezet en kunnen de rollen van de partijen in het systeem veranderen. Neem bijvoorbeeld de afvalverwerker die nu grondstoffenleverancier wordt. En net als die afvalverwerker moet de gehele productieketen circulair gaan denken en worden. Iedereen moet uiteindelijk meedoen, niet alleen de raffinage- en kunststoffenindustrie. Het is een grootse verandering waarvan we weten dat het kan, alleen nog niet precies hoe. Ik vind het heel interessant om daaraan mee te werken."

Positiviteit en eensgezindheid inspireren
Over de Week van de Circulaire Economie zegt Eline: "Het was een heel leuke, leerzame week. Zelf vond ik de positiviteit en de eensgezindheid tijdens deze week heel inspirerend. Vaak gaat het over de knelpunten en de uitdagingen, nu werd vooral ingegaan op wat er al wél lukt en kan. Van de Nationale Conferentie Circulaire Economie zijn me de twee deelsessies goed bijgebleven: de eerste ging over de internationale gevolgen van een Nederlandse circulaire economie. Ik vond het interessant om inzicht te krijgen in het perspectief van het buitenland op de EU en hoe er al druk wordt ingespeeld op de kansen en ook gevolgen, die dit met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan afgedankte apparaten die nu nog veelal worden geëxporteerd naar Afrika voor verwerking, maar die we voortaan zelf als grondstoffen moeten gaan gebruiken."

Inzicht in drijfveren
"De andere deelsessie ging over gedragsinzichten. Hoe kun je consumenten 'verleiden' om mee te gaan in de circulaire economie? In die sessie gingen we in op drijfveren van mensen en hoe je inzicht daarin kunt benutten om hen een duurzame keuze te laten maken in hun (koop)gedrag. Sommige mensen hebben als drijfveer om de wereld te verbeteren, die hoef je het alleen iets gemakkelijker te maken. Anderen hebben bijvoorbeeld status als drijfveer, maar ook daaraan is een mouw te passen. Denk maar aan de Tesla, die als een cool statusobject wordt verkocht én een duurzamere keuze is dan een benzineauto."

Succesvolle Deltalinqs-sessie over reststromen
Deltalinqs zelf hield voor zijn leden tijdens de Week van de Circulaire Economie een sessie over reststromen. Eline: "Daarin wilden we de deelnemers laten nadenken over hoe zij de reststromen op hun bedrijfsterrein nuttiger of hoogwaardiger zouden kunnen inzetten. We deelden inspirerende succesverhalen over het project Circulaire Fabrieken en de programma’s van BlueCity. Het doel – bedrijven aan het denken zetten – werd ruimschoots bereikt. Ook het besef dat samenwerken het nieuwe concurreren is, daalt langzaam maar zeker in. De bestaanszekerheid van jouw bedrijf zal óók afhangen van of het je lukt om in die circulaire waardeketen de juiste partijen te vinden om mee samen te werken."

"En dat is goed: alle bedrijven zullen moeten nadenken over hun toekomstige rol en werkwijze in de circulaire economie. Want één ding is zeker: de lineaire economie gaat vervangen worden door een circulaire. Dat gaat sowieso gebeuren, dus je kunt je daar beter nu alvast op voorbereiden. Ik sta er zelf heel positief in en zie er prachtige kansen in voor de wereld én voor de economie van de toekomst, want de puzzelstukjes liggen er, al helemaal hier in Rotterdam."