Agenda

Informatiebijeenkomst 'Onderzoeksplicht energiebesparing Industrie'

Per 1 juli 2023 scherpt de Rijksoverheid de energiebesparings-plicht aan. Afhankelijk van energiegebruik per locatie en (milieubelastende) activiteiten moeten bedrijven voldoen aan de informatie- en/of onderzoeksplicht energiebesparing. Dat geldt ook voor bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Dit betekent dat bedrijven met een hoog energieverbruik vóór 1 december 2023 een onderzoek moeten indienen.

We begrijpen dat deze wijzigingen voor u vragen oproepen. Om u verder op weg te helpen hebben we de Rijksoverheid (RVO)  en de DCMR Milieudienst Rijnmond gevraagd deze veranderingen mondeling toe te lichten. Op initiatief van Deltalinqs onderzoekt BlueTerra in samenwerking met Tebodin/Bilfinger hoe de bedrijven haalbaar en effectief uitvoering kunnen geven aan de verplichtingen, binnen de (personele) beperkingen en als onderdeel van een resultaatgerichte aanpak gericht op energiebesparing en CO2-reductie; gezien dus vanuit bedrijfsperspectief. De tussenresultaten van het onderzoek worden gepresenteerd.
Daarnaast is er voldoende ruimte voor vragen.

Voor meer info: https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiebesparingsplicht-2023 

Deelname
Leden van Deltalinqs nemen gratis deel (1 à 2 personen per bedrijf). Aanmelden via onderstaande aanmeldbutton. Na aanmelding ontvangt de deelnemer voor de bijeenkomst een bevestiging met nadere informatie over de Masterclass. 
Meer informatie: Jacqueline Pronk, tel. 06-12918139.

Datum en tijdstip:
2023-06-28T15:30:00 2023-06-28T17:30:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode:
2023-05-02T08:30:00 2023-06-27T17:00:00