Hugo Buis en Wiert-Jan de Raaf (Eneco): "Van besef naar actie"

Hugo Buis en Wiert-Jan de Raaf (Eneco): "Van besef naar actie"

Met acht ‘Letters Of Cooperation’ (LOC’s) hebben verschillende leden en partners van het Deltalinqs Energy Forum afgesproken om in 2018 activiteiten voor verduurzaming van processen en reductie van CO2 uit te voeren.

Elke LOC heeft ambassadeurs. Hugo Buis is samen met Wiert-Jan de Raaf (Eneco) ambassadeur van LOC 3: Hernieuwbare energie opwekken. Wat speelt hier en hoe zien zij hun rol hierin? Vijf vragen aan Eneco.

Waarom zijn jullie ambassadeur geworden? 

  • "Eneco is een Rotterdams bedrijf en wil als grootste nationale investeerder in duurzame energie een rol spelen in de verduurzaming van de Rotterdamse haven. Wat ons betreft past het ambassadeurschap ons daarom als een jas."

Wat is het belangrijkste doel van jullie LOC? 

  • "Ervoor zorgen dat de energievoorziening van het Haven Industrieel Complex verduurzaamt. De Rotterdamse haven loopt nu nog vooral op olie, kolen en gas. Maar dat gaat snel veranderen. Offshore wind is in staat om grote volumes te leveren, maar ook wind op land, biomassa, geothermie en zon behoren tot de mogelijkheden. De koppeling tussen wind en zon betekent een elektrificatie van de industrie, tuinbouw en gebouwde omgeving. De kostprijs van de duurzame energie is de afgelopen jaren sterk afgenomen en door stimulering van de elektrificatie is er een volgende stap in de energietransitie mogelijk geworden. Eneco wil graag met de betrokken partijen samenwerken om deze volgende stap in de energietransitie mogelijk te maken."

Wat vinden jullie zelf belangrijk? 

  • "Onze slogan is niet voor niets ‘duurzame energie van iedereen’. Wij willen onze klanten helpen verduurzamen met impact voor de gehele Rotterdamse industrie. En zorgen dat projecten opgezet worden waarbij verduurzaming en versterking van de concurrentiepositie hand-in-hand gaan! Bijvoorbeeld door met stroom van wind op zee via warmtepompen en elektrodeboilers warmte en stoom te maken."

Wat zijn voor jullie de belangrijkste uitdagingen? 

  • "De belangrijkste uitdaging is hoe we van besef naar actie gaan. Het besef dat hernieuwbare energie de norm wordt, ook voor warmte, is er, maar de investeringen moeten naar een hoger peil. Daar hebben we meer partijen bij nodig: behalve de bedrijven moeten ook de overheden meedoen – van lokaal tot Europees - en helpen waar mogelijk."

Hebben jullie het idee dat er voldoende voortgang wordt geboekt? 

  • "Nee. Er moet echt een tandje bij om hier in Rotterdam toe te kunnen groeien naar een duurzame, CO2-neutrale economie. Dit vraagt creativiteit, goede samenwerking en inzet op innovatie. We zijn ervan overtuigd dat dit mogelijk is wanneer bedrijven en overheden slim samenwerken. De tijd is rijp om de versnelling in te zetten!"