Hoge opkomst bij interactieve masterclass Doortastend Werken aan Vergunningen

Hoge opkomst bij interactieve masterclass Doortastend Werken aan Vergunningen

Maar liefst 110 deelnemers gingen aan de slag met het vergunningenproces tijdens de online masterclass ‘Doortastend werken aan Vergunningen’, die wij op 1 november organiseerden in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam.

Doel van de masterclass was het delen van kennis en ervaring rond het vergunningenproces en samen de dialoog aangaan om dit proces te versnellen en te verbeteren. "Dit is belangrijk in het kader van de energietransitie, circulaire economie en met de imperfecte werkelijkheid waar we mee om moeten gaan", lichtte Axel Pel (DCMR) toe aan het begin van de bijeenkomst.

Na deze toelichting gaf moderator Andries Snijders (DCMR) het woord aan Boudewijn Siemons (Havenbedrijf Rotterdam), die meteen een duidelijke call-to-action had: "Het is belangrijk om samen de veranderingen aan te gaan om schoner, veiliger en gezonder te produceren. Door goed met elkaar te communiceren, door te accepteren dat nog niet alles compleet of perfect is, maar dat we samen met elkaar inhoud en uitvoering geven aan de regelgeving."

Hille Bakkeren en Marieke Alleblas (DCMR) legden vervolgens uit hoe complex het omvangrijke vergunningenproces is en gaven aan waar zij mogelijkheden voor versnelling zien; in het vooroverleg. Zij deden daarbij een oproep aan bedrijven en adviesbureaus om het voorwerk van een aanvraag goed voor elkaar te hebben; lever complete aanvragen in en verander de aanvraag niet gedurende het proces. De interactie met de deelnemers kwam hierdoor goed op gang. Er kwamen vragen over de winst van de versnelling voor organisaties en de onvoorspelbaarheid en duur van het vooroverleg, omdat dit niet wettelijk is vastgelegd en daar geen termijnen voor bestaan. Ook werd aandacht gevraagd voor de complicerende factor: bij een subsidieaanvraag ontkom je niet aan een 'halve vergunningaanvraag' omdat de vergunning al vroeg in het proces moet worden aangevraagd.

Daarna legde Jaap Wijnker (Stantec) aan de hand van zijn onderzoek uit dat er proactieve en reactieve bedrijven zijn. Proactieve bedrijven nemen de leiding in het vergunningenproces door actief aan de criteria te voldoen en zij zien het ook als hun bedrijfsmodel om schoon, veilig en gezond te werken. Zowel technisch als organisatorisch. Het gaat daarbij ook over bedrijven die bijvoorbeeld op het gebied van ZZS beter presteren dan de Nederlandse en Europese wetgeving voorschrijft. Jaap pleitte vooral voor een andere manier van omgaan met proactieve bedrijven en controlemechanismen aan deze groep aan te passen. Vanuit de deelnemers kwam vervolgens de vraag om een voorstel te doen voor de manier waarop proactieve bedrijven dan gecontroleerd zouden moeten worden.

Projectdirecteur Deltalinqs Climate Program Alice Krekt nam de derde inhoudelijke presentatie voor haar rekening. Zij vertelde onder meer over het Versnellingshuis Energietransitie Haven Industrieel Complex. Aan de hand van voorbeelden lichtte zij toe wat dit Versnellingshuis voor aanvragende partijen kan betekenen. Duidelijk werd dat op het gebied van financiering, wetgeving of vergunningverlening een doorverwijzing naar het Versnellingshuis een interessante optie is. Daarbij sprak Alice haar waardering uit voor de bijdrage van de DCMR Milieudienst Rijnmond aan het Versnellingshuis.

De interactieve sessies die daarop volgden, waren interessante kennisuitwisselingen met aandacht voor elkaars belang. Bij de sessie ‘Doortastend werken’ kwam bijvoorbeeld naar voren dat de context van het bedrijf meegenomen moet worden in de aanvraag en mogelijk lukt dat beter als de projectleider of de inhoudelijk expert op locatie zou langskomen, zodat zij met eigen ogen kunnen zien en ervaren hoe het eraan toegaat bij het bedrijf. Bij de sessie ‘Toppers & Bloopers’ ontstond een levendige sessie waaruit duidelijk bleek dat vergunningverlening echt maatwerk is en er in de wetgeving ook een 'grijs gebied' blijkt te zijn. Om de snelheid in een project te houden, zouden bedrijven graag in een eerdere fase akkoord op de vergunning op hoofdlijnen krijgen. Zodat ze niet onnodig een lang traject ingaan. Ook bleek dat er behoefte is aan een escalatiemodel: wat als je er als bedrijf met een projectleider niet uitkomt? Uiteindelijk was bovenal duidelijk dat aanvragers hun belang in de snelheid wel zien zitten. Zij willen zo vroeg mogelijk in het proces zicht op de haalbaarheid en wat er nodig is. Vanuit de sessie ‘Brandpreventie’ werd teruggekoppeld dat partijen elkaar moeten opzoeken, de samenwerking moeten aangaan en uit moeten gaan van de goede intentie.

Tot slot was het tijd voor de paneldiscussie en de afronding. Moderator Andries Snijders ging deze finale enthousiast tegemoet en gaf Daan Molenaar (DCMR) het woord. Daan dankte alle deelnemers voor hun tijd en energie om het vergunningenproces te versnellen en te verbeteren. Hij riep ook op om samen op te staan voor de schone, veilige en gezonde leefomgeving. Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs bevestigde dit en benadrukte het belang van goede samenwerking met elkaar. Michiel van Kruijsbergen (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) voegde daaraan toe dat telkens weer de samenwerking en de goede intenties gezocht moeten worden.