Het Rotterdams Ondernemers Verkiezingsdebat: Rotterdamse politiek economisch eensgezind

Het Rotterdams Ondernemers Verkiezingsdebat: Rotterdamse politiek economisch eensgezind

"Op veel punten zitten de partijen op dezelfde lijn", stelt Joost Eerdmans, wethouder en lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. "Nu is de tijd om te depolitiseren en de consensus in actie om te zetten."

Tijdens het Ondernemers Verkiezingsdebat van VNO-NCW regio Rotterdam, Deltalinqs en evofenedex gingen twaalf partijen met elkaar in discussie over de toekomst van Rotterdam.

Terwijl in de gemeenteraad spoedberaad plaatsvond over de samenwerking tussen PvdA, GroenLinks, SP en NIDA, gingen afvaardigingen van de belangrijkste partijen uit Rotterdam met elkaar in conclaaf over relevante thema’s voor ondernemend Rotterdam. "Vandaag staat de economie van stad en haven centraal", trapt Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs, het verkiezingsdebat in conferentiecentrum Engels af. Onder scherpe leiding van dagvoorzitter Frederique de Jongh en met een actieve zaal ondernemers, die via Buzzmaster direct vragen en opmerkingen konden delen, gingen de partijen aan de hand van vier stellingen de strijd met elkaar aan. Hoewel halverwege de bijeenkomst het verbond tussen de linkse partijen klapte, bleek dat wat betreft de economie de meningen niet ver uiteenliepen.

Verkiezingsfilms
Met korte filmpjes stelden de aanwezige partijen zichzelf en hun standpunten voor aan het publiek.

Transitie, geen revolutie
"Hoewel de kranten veel berichten over het versnipperde politieke klimaat, zien we in dit debat dat er op veel economische onderwerpen gelijkgestemdheid is", sloot Diederik van Dommelen, voorzitter van VNO-NCW regio Rotterdam, af. "We vinden elkaar in de te volgen weg, enkel over de manier waarop bestaat discussie." GroenLinks opperde tijdens het debat terloops de suggestie van een in Rotterdam op te richten kenniscentrum voor circulariteit. Het plan draagt in ieder geval de goedkeuring van Van Dommelen. "De stap naar industriële circulariteit en verdere verduurzaming van de haven zijn cruciaal voor het Rotterdam van morgen. Ik voorzie hier een mooie verbinding met Blue City; een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen. Wel moeten we ons realiseren dat we te maken hebben met een energietransitie, geen revolutie."

Fotoreportage Het Ondernemers Verkiezingsdebat: Mirjam Lems Fotografie.