HES Hartel Tank Terminal in ontwikkeling

HES Hartel Tank Terminal in ontwikkeling

Per 1 december 2018 is de HES Hartel Tank Terminal, onderdeel van HES International B.V., lid van Deltalinqs in de kernsector natte bulk.

Deze terminal is de eerste in Nederland die wordt gebouwd conform de meest recente versie van de voorschriften voor tankterminals, de PGS 29. Dit betekent dat de terminal voldoet aan zeer hoge veiligheids- en milieueisen. Op het terrein van 27 hectare op de Maasvlakte komen 54 tanks met een capaciteit van 1,3 miljoen m3. De tanks variëren in grootte van 5.000 tot 50.000 m3 en zijn geschikt om verschillende producten in op te slaan. De aan- en afvoer zal deels via pijpleidingen plaatsvinden, maar vooral via schepen.

De ontwikkelingen van HES Hartel Tank Terminal zijn te volgen via LinkedIn en www.hesharteltankterminal.eu.