Handreiking wal-schip interface VNPI-VNCI-VOTOB-Deltalinqs

Handreiking wal-schip interface VNPI-VNCI-VOTOB-Deltalinqs

Binnen de Deltalinqs-commissie Natte Bulk Terminals is afgestemd hoe om te gaan met de afhandeling van zeeschepen en dan met name de 'ship-shore interface', nu ten gevolge van de Coronamaatregelen zaken toch iets scherper moeten worden ingericht.

Deze handreiking is ook afgestemd met VNPI, VNCI en VOTOB en is in lijn met de toelichting door onder andere Havenbedrijf Rotterdam en RIVM, de verwijzingen naar de respectievelijke websites zijn ook in het document opgenomen. Het doel is om in deze moeilijke tijd bedrijven die het betreft zo pragmatisch mogelijke handvatten te bieden.

Handreiking wal-schip interface VNPI-VNCI-VOTOB-Deltalinqs NE
Guide ship-shore interfaces VNPI-VNCI-VOTOB-Deltalinqs EN