Handen uit de mouwen vanuit het Leerwerkakkoord Haven

Handen uit de mouwen vanuit het Leerwerkakkoord Haven

Binnen het Leerwerkakkoord Haven hebben Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en het STC afspraken gemaakt met als doel om samen te werken aan een arbeidsmarkt met voldoende goed opgeleid en wendbaar personeel.

Sharon Janmaat zal daarom de komende maanden bedrijven uit de haven actief benaderen en inventariseren over welke kennis en vaardigheden personeel op de (middel)lange termijn moet beschikken.

Van woorden naar daden

De genoemde doelen uit het Leerwerkakkoord zijn ambitieus. Zo spreekt het akkoord over zoveel mogelijk gediplomeerde schoolverlaters een zo concreet mogelijk perspectief op werk in de haven te garanderen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het uitwisselen van kennis en kunde ten aanzien van strategische personeelsplanning, Leven Lang Ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en intersectorale mobiliteit van werknemers. Sharon zal in gesprekken met bedrijven deze onderwerpen aan de orde stellen en waar mogelijk een directe koppeling leggen met concrete activiteiten van de verschillende partners uit het Leerwerkakkoord. Voorbeelden hiervan zijn: de Carrière Start Garanties, het HR-platform Haven Werkt, het Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie (RISI) en natuurlijk de begeleiding vanuit de HavenLeerWerkplaats aan de Soerweg.

Effecten COVID-19
Het Leerwerkakkoord Haven is voor de Coronacrisis getekend. In een tijd van nijpende tekorten bij verschillende technische functies in de haven. Hoewel de haven als cruciale sector wordt gezien zijn ook in de haven de effecten van de crisis merkbaar. Activiteiten zijn nu meer gericht op het begeleiden van medewerkers van werk naar werk, Leven Lang Ontwikkelen en sociale innovatie. Tegelijk is juist nu het investeren in het opleiden van de medewerkers van de toekomst belangrijk.

Sharon is als projectmanager binnen de gemeente Rotterdam actief en zal de komende maanden verschillende bedrijven benaderen om ook namens Deltalinqs te inventariseren op welke manier arbeidsmarktvraagstukken binnen de bedrijven aan al lopende regionale initiatieven gekoppeld kunnen worden. Sharon is per e-mail: sj.janmaatbouw@rotterdam.nl bereikbaar.