Gevolgen Klimaatakkoord centraal tijdens Winterlezing

Gevolgen Klimaatakkoord centraal tijdens Winterlezing

Wat staat er in het Ontwerp Klimaatakkoord? Wat hebben de belangenorganisaties voor haven en industrie daaraan bijgedragen? En wat betekent het voor bedrijven in het Rotterdamse havengebied? Tijdens de Winterlezing van Deltalinqs op 19 februari kregen ongeveer vijftig vertegenwoordigers van bedrijven daar antwoord op.

De bijeenkomst in het EIC Mainport Rotterdam werd samen met Havenbedrijf Rotterdam, VNCI en VNPI gehouden om leden van hun organisaties bij te praten over verschillende onderwerpen. Aan bod kwamen: de bijdrage van de leden aan het proces van het klimaatakkoord om de belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, de stand van zaken met betrekking tot het Ontwerp Klimaatakkoord en welke concrete gevolgen er nu al voortkomen uit het akkoord.

CO2-reductieplan verplicht
Namens Deltalinqs spraken Steven Lak en Alice Krekt, daarnaast waren er sprekers vanuit Havenbedrijf Rotterdam en VNCI. Zij gingen onder meer in op het proces van het Klimaatakkoord aan de drie relevante Klimaattafels (elektriciteit, mobiliteit en industrie). Ook vertelden zij meer over de komende verplichting om een CO2-reductieplan te maken voor bedrijven die jaarlijks meer dan 10 kiloton CO2 uitstoten.

Opnieuw bijeenkomen
Veel bedrijven lieten weten het prettig te vinden om op deze manier bijgepraat te worden en dat zij graag opnieuw bijeen willen komen wanneer de te nemen maatregelen uit het Ontwerp Klimaatakkoord concreter zijn. Veel CO2-reductiemaatregelen kun je onderling regelen, bijvoorbeeld door uitwisseling van warmte of benutting van industriële restwarmte. Dat spreekt veel bedrijven aan.