Gemeente Rotterdam steunt Fieldlab Industriële Elektrificatie

Gemeente Rotterdam steunt Fieldlab Industriële Elektrificatie

De gemeente Rotterdam steekt 2,5 miljoen euro in ontwikkeling van het Fieldlab Industriële Elektrificatie. Deltalinqs is daar als mede-initiatiefnemer vanzelfsprekend erg blij mee. Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program: "Bedrijven in de Rotterdamse haven werken aan een nieuwe economie, waarin duurzame energie een belangrijke rol gaat spelen."

"Er is nog veel onderzoek nodig, en het is belangrijk om kansrijke innovaties te testen en kennis te delen. Het Fieldlab gaat daar zeker bij helpen."

In verduurzaming van het industriecluster Rotterdam-Moerdijk speelt elektrificatie een sleutelrol, zowel op korte termijn in het produceren van duurzame warmte als op lange termijn in de productie van groene waterstof en CO2-valorisatie. Het project Fieldlab Industriële Elektrificatie biedt een proeftuin om kansrijke initiatieven van bedrijven te testen op middelgrote schaal, om hiermee ervaring op te doen en dat bewezen kan worden dat innovaties ook op (haven)industriële schaal goed kunnen functioneren.

Martijn de Graaff, Business Manager VoltaChem/TNO, dat samen met FME, Deltalinqs en Innovation Quarter één van de initiatiefnemers is: "Het is de ambitie om het Fieldlab in 2020 samen met publieke en private partners te lanceren. Aangezien er al meerdere concrete kansrijke technieken geïdentificeerd zijn, kunnen we door deze commitment van gemeente Rotterdam dan ook meteen aan de slag met pilot projecten. Dat zal zeker zorgen voor versnelling."

Video
Benieuwd naar het plan? Kijk dan deze video: https://youtu.be/tGAej5--0fs.

37 Projecten
De investering van de gemeente is onderdeel van een pakket van 37 projecten die de energietransitie moeten versnellen. Met deze 37 projecten wil het stadsbestuur de energietransitie aanjagen in de haven en industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en energie. Het college investeert € 58,7 miljoen in de uitvoering van de 37 projecten.