Gedeputeerde Jeannette Baljeu trekt samen met Deltalinqs op in versnelling transitie

Gedeputeerde Jeannette Baljeu trekt samen met Deltalinqs op in versnelling transitie

Provincie Zuid-Holland en de partners van het Deltalinqs Climate Program trekken samen op om de energie- en grondstoffentransitie in Rotterdam te doen slagen. Gedeputeerde Jeannette Baljeu legt uit waar momenteel vooral de aandacht op gericht is.

Zo werkt zij samen met Deltalinqs aan bijvoorbeeld het verkrijgen van subsidiegeld vanuit de EU voor transitieprojecten en aan de nieuwe energie-infrastructuur.

Baljeu vindt een duurzame en op termijn circulaire industrie van groot belang voor de provincie Zuid-Holland. "We hebben industrie in Zuid-Holland en we gaan verduurzamen. Dat zijn feiten en daarover hoeven we het niet meer te hebben. Wat we dus moeten doen, is een oplossing vinden voor vragen rondom CO2-reductie en circulariteit. Daarbij vind ik het belangrijk om, naast de nieuwe industrie die ontstaat, ook de bestaande industrie hierin mee te nemen. En de huidige industrie toont zich zeer bereidwillig om die stap naar de toekomst te zetten. Dat is belangrijk, want ik erken zeker het belang van de huidige industrie als werkgever en als economische motor."

Kansrijke transitieprojecten
Als gedeputeerde praat Baljeu minstens eens per twee maanden met Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Climate Program. "Dan hebben we het bijvoorbeeld over de voortgang van het Klimaatakkoord en over het Energiebesparingsprogramma, waarin bedrijven zich kunnen laten doorlichten op besparingsmogelijkheden. Deltalinqs coördineert dit programma en wij betalen eraan mee. Daarnaast kijken we mee met kansrijke transitieprojecten voor subsidie vanuit het Rijk of de EU. Daarvoor lobbyt het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente, maar het helpt zeker als wij ook vanuit de provincie meedenken. Samenwerking met Deltalinqs is belangrijk. Zoals in het Versnellingshuis, dat helpt barrières weg te nemen op het gebied van regelgeving, financiën en vergunningen als het gaat om verduurzamingsprojecten."

Mening en visie havenbedrijfsleven
"De relatie met Deltalinqs vind ik heel waardevol", vervolgt Baljeu. "We praten als provinciebestuur met veel partijen en het is heel goed om ook de mening en visie van het havenbedrijfsleven te kennen en die krijgen we via Deltalinqs. Over bijvoorbeeld de stap naar echt industriële circulaire productie overleg ik graag met de chemische industrie en daarbij is Deltalinqs een belangrijke gesprekspartner." De samenwerking tussen bedrijven en provincie is heel belangrijk bij toekenning van EU-subsidie voor transitieprojecten. Recent 'wapenfeit' is de door de EU toegekende subsidie van 7 miljoen euro voor een 6-tal projecten op het gebied van circulaire economie.

Laat geld niet liggen
Baljeu: "Het helpt gewoon enorm als je met een groep zegt: dit is een bundel van projecten die ons echt verder gaan helpen. Vaak is er namelijk wel wat overheidsfinanciering nodig om projecten het juiste zetje te geven. Bundeling helpt dan bij een aanvraag bij fondsen, ook die van de EU. In dat kader hoop ik dat de Nederlandse regering snel wél gebruik gaat maken van het recovery & resilience-steunpakket. Want helaas klopt de stelling van Diederik Samsom dat Nederland momenteel geld voor de energietransitie in Brussel op de plank laat liggen. Het gaat om 6 miljard euro, dus er liggen echt grote kansen, ook voor de industrie in de regio Rotterdam! Hoe snel Nederland er wél van gaat profiteren zal afhangen van de vorming van een nieuw kabinet. Om geen tijd te verliezen gaan wij als provinciebestuur natuurlijk samen met de bedrijven gewoon door met het verzamelen van direct uitvoerbare projecten. Zo kunnen we zodra het kan direct een voorstel doen voor financiering."

Energie-infrastructuur
Waterstofprojecten voor de industrie zullen daar ongetwijfeld bijhoren, stelt Baljeu. Maar daarvoor moet fors geïnvesteerd worden in een waterstofinfrastructuur. Net als in verzwaring van het elektriciteitsnet. "Er is nog heel veel te doen in de nieuwe energie-infrastructuur", zegt Baljeu. "Voor de industrie zijn we net klaar met een CES (Cluster Energie Strategie) Rotterdam-Moerdijk. Hierin ligt een gezamenlijke taak voor de provincie Zuid-Holland en de bedrijven, verenigd in Deltalinqs. Iedereen is ervan overtuigd dat in de toekomst groene elektriciteit en groene waterstof grootscheeps worden ingezet, maar de beginfase is daarin het lastigst. Want dan moet je investeren in de benodigde infrastructuur terwijl er nog niet voldoende afnemers zijn. Als er nog geen business case van te maken valt, is het niet gek dat bedrijfsleven naar de overheid kijkt om mee te financieren in de zogeheten onrendabele top."

Koploper
Over dat benodigde overheidsgeld zegt Baljeu onomwonden: "Transitie kost geld. Ik denk dat je in Rotterdam de meeste CO2-reductie kunt bereiken, dus het lijkt mij logisch dat er veel geld voor verduurzamingsprojecten in deze regio wordt uitgegeven. Ook door de overheid. Dat helpt om de huidige industrie de transitie te laten maken en het helpt om koploper te zijn in de energie- en grondstoffentransitie en meer nieuwe, circulaire industrie aan te trekken. We zijn het belangrijkste Haven Industrieel Complex van Europa en dat willen we blijven. En ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. De transitie lijkt soms nog een beetje langzaam te gaan en af en toe is het proces nu eenmaal taai. Maar het gaat om heel veel gemeenschapsgeld en daarmee mag je niet lichtvaardig omspringen. We moeten nú de dingen van tevoren goed regelen zodat we straks echt tempo kunnen maken!"