FieldLab Industriële Elektrificatie is van start

FieldLab Industriële Elektrificatie is van start

Industriële elektrificatie is onmisbaar als een van de routes naar een CO2-neutrale industrie. Daarover is iedereen het wel eens. Maar wat zijn nu de meest kansrijke technieken en technologieën?

Om dat uit te proberen is een gedegen testomgeving nodig, waar nieuwe technieken niet alleen beproefd kunnen worden, maar ook op kunnen schalen om erachter te komen hoe ze zich precies gedragen op industrieel niveau, voordat je ze 'in het echt' in de fabriek inbouwt.

Met dat doel is het FieldLab Industriële Elektrificatie opgericht. Het FieldLab presenteerde zich tijdens de door TNO georganiseerde online bijeenkomst ‘European Industry and Energy Summit 2020’ op 8 december, om te praten over de manier waarop industriële elektrificatie kan bijdragen aan de klimaatambitie met behoud en groei van industriële activiteiten.

Deltalinqs is founding partner
Vertegenwoordigers gaven inzicht in de nabije toekomst van het FieldLab, een initiatief van vijf founding partners om de energietransitie op het Rotterdamse industrieterrein op een praktische manier te ondersteunen. Deze partners zijn TNO, Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter, FME en Deltalinqs. Het initiatief wordt sterk ondersteund door de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland.

Nieuwe partners gezocht
Het FieldLab Industriële Elektrificatie is op zoek naar nieuwe partners: bedrijven en organisaties die belang hebben bij verduurzaming van de procesindustrie. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: eindgebruikers die hun processen (gedeeltelijk) willen elektrificeren, energiebedrijven die nieuwe diensten willen testen en technologiebedrijven die hun innovatie in de praktijk of anderszins willen demonstreren. Als partner biedt u technische, inhoudelijke, administratieve en/of financiële ondersteuning. Zie ook: fieldlabindustrieleelektrificatie.nl.