FERM wordt volwassen: update over onze toekomstplannen

FERM wordt volwassen: update over onze toekomstplannen

Op 19 november jl. vond alweer de laatste (digitale) van een reeks van zeventien edities van het FERM Port Cyber Café plaats. Het Port Cyber Café stond daarom in het teken van volwassen worden, met volop aandacht voor waar we nu staan en waar we in de komende jaren heen willen.

Dat betekende enerzijds een aantal ervaringsdeskundigen aan het woord over de voortgang in 2020, anderzijds was het podium die middag voor Sarah Olierook, programmamanager FERM Havenbedrijf Rotterdam, die ons meenam in de plannen voor de komende jaren.

FERM wordt volwassen
De FERM Port Cyber Cafés zijn uitgegroeid tot een gewaardeerd contactmoment op - vóór coronatijd - een fysieke locatie in de haven, waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en bij kunnen praten over cyberweerbaarheid. Dat zal zo blijven met de komst van een nieuwe stichting FERM, die een interessant dienstenpakket voor bedrijven en organisaties gaat faciliteren. Na een uitvoerige pilotperiode, waarin een aantal bedrijven kennis heeft gemaakt met verschillende van deze diensten, is het nu zover dat FERM volwassen is geworden. Dit werd bekroond op deze zeventiende editie van 'het Port Cyber Café'.

Voordat het zover was namen moderator Chris van 't Hof en Sarah Olierook de geschiedenis van 3,5 jaar FERM Port Cyber door. Alle besproken onderwerpen kwamen daarbij aan bod: van awareness, incident response en ketenbeveiliging tot IT/OT, cyberspionage en digitale ontwrichting. Én hoe verder.

Wat gaat er veranderen?
Vanuit een aantal slides werden we door Sarah geïnformeerd over de opzet en het aanbod van de nieuwe stichting FERM. Het doel, in één slogan, is 'Van bewustwording naar weerbaarheid'. Eerder in 2020 is daarvoor een pilot uitgevoerd, waarin met een groep bedrijven aan onze plannen voor collectieve dienstverlening is gesleuteld. We voerden een cyberweerbaarheidsscan uit op IT, organisatie en OT, deelden informatie over dreigingen en de toelichting wat je eraan kunt doen én gaven securitytrainingen (IT en OT). Ook werd er een gezamenlijke crisisoefening uitgevoerd. Een aantal organisaties dat onlangs is aangesloten bij FERM is: RST, Gate Terminal, Loodswezen, Vopak en Shell.

Stichting FERM: Doe mee!
Wilt u meer informatie over of feedback geven op het initiatief, stuur dan een bericht naar contact@ferm-rotterdam.nl. Meer informatie is ook te vinden op onze pagina Meedoen met FERM, met onder meer de in kaart gebrachte behoeften voor klein-, midden- en grootbedrijf. Het betreft in de basis generieke onderdelen die tevens aan de basis hebben gestaan van het dienstenpakket van FERM. Uiteraard is feedback ook hier meer dan welkom.

Alle verslagen van de zeventien edities zijn terug te lezen via: Port Cyber-verzamelpagina.

Noteer alvast de data van de komende Port Cyber Cafés in 2021 in uw agenda:
18 februari 2021
22 april 2021
1 juli 2021
16 september 2021
18 november 2021
Aanmelden kan via aanmelden@fermrotterdam.nl.

FERM is onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma. Doel van het programma is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven en het verhogen van het bewustzijn met betrekking tot cyberrisico’s om zo de best digitaal beveiligde haven van de wereld te worden. De Port Cyber Cafés zijn bedoeld om samen met experts uit het vakgebied in een informele setting dieper in te gaan op een actueel onderwerp rond cybersecurity in het Rotterdamse havengebied.