FERM Port Cyber Café: menselijke factor en cyberhygiëne

FERM Port Cyber Café: menselijke factor en cyberhygiëne

Op donderdagmiddag 21 november 2019 vond in Brasserie La Cocotte alweer de laatste editie van het FERM Port Cyber Café in 2019 plaats. Moderator Chris van 't Hof trapte de bijeenkomst af door in vogelvlucht langs de eerste twaalf edities te gaan, waarin naast alle locaties vooral ook de eerder besproken onderwerpen aan bod kwamen. De gehele lijst met onderwerpen staat overigens ook op de website van FERM, inclusief alle verslagen per bijeenkomst.

FERM in 2020
Na het inleidende verhaal van Chris ging het woord naar Ward Veltman, Cyber Security & Risk Officer van Havenbedrijf Rotterdam, die in zijn rol als projectleider van FERM het aanwezige publiek meenam in de plannen en acties voor de komende periode. Het doel is een volgende stap te zetten: van bewustzijn naar weerbaarheid.

Uit een recent onderzoek kwam de behoefte voor (verdere) samenwerking naar voren. Dat heeft geresulteerd in de opzet van een pilot, waarin FERM met een groep bedrijven ervaring zal opdoen rondom verschillende vormen van dienstverlening die gericht is op het versterken van de cyberweerbaarheid. Hierbij moet worden gedacht aan een cyberweerbaarheidsscan, verschillende trainingen, gezamenlijke oefeningen en een bedrijfsspecifiek cyberdreigingsbeeld. Welke bedrijven mee gaan doen en alle verdere details van deze pilot zullen op een later moment worden gedeeld.

Human Factors
Het thema van deze eindejaarseditie is ‘Human Factors', ofwel de menskant van (informatie)veiligheid. Een middag met presentaties rond bewustwording van ICT-beveiliging onder medewerkers en de technische maatregelen die bijdragen aan de 'digitale hygiëne’ van een bedrijf en helpen tegen criminele infiltratie. Hoe kan het samenspel van menselijke activiteiten en fysieke beveiliging met digitale technologie bijdragen aan het zo goed mogelijk beschermen van uw bedrijf en onze persoonsgegevens

Investeren in mens én techniek: zijn onze persoonsgegevens veilig?
De eerste spreker was Joab de Lang, CISO bij gemeente Rotterdam. Als Chief Information Security Officer weet hij als geen ander welke maatregelen er genomen kunnen worden (en zijn genomen) om informatiebeveiliging te verbeteren.

In 2017 concludeerde de Rotterdamse Rekenkamer in hun rapport 'In onveilige handen' namelijk dat het slecht was gesteld met de informatiebeveiliging van de gemeente Rotterdam. Daarop volgden ingrijpende technische en organisatorische veranderingen. Joab vertelde uitgebreid hoe zij te werk zijn gegaan en hoe Rotterdam er nu, ruim twee jaar later, voor staat. Specifiek ging hij in op de vraag 'Wat zou u doen als u door een toezichthouder of auditor op de vingers wordt getikt?'. Een tip van Joab daarbij is communicatie; het heeft enorm geholpen om de noodzaak van geïmplementeerde maatregelen op een transparante en duidelijke manier voor het voetlicht te krijgen, om als organisatie in de juiste richting te kunnen bewegen; informatiebewustzijn als sleutel voor gedragsverandering.

Informatieveiligheid en het bevorderen van een goede 'cyberhygiëne'
De tweede presentatie werd verzorgd door Fred Byrman van SERIS Security, die een inzichtelijke presentatie gaf over 'cyberhygiëne': het vrijhouden van netwerken en systemen van infecties en vermijden van besmettingshaarden. Ten aanzien van een onderwerp als 'wachtwoorden' wordt dat het best geïllustreerd met een tandenborstel, zo luidt zijn duiding: "Kies een goede, deel ‘m niet met anderen en vervang ‘m geregeld."

Het uitgebreide verslag is hier in te zien.

Noteer alvast de data van de komende Port Cyber Cafés in uw agenda:
6 februari 2020
26 maart 2020
28 mei 2020
17 september 2020
26 november 2020
Aanmelden kan via aanmelden@fermrotterdam.nl.

FERM is onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma. Doel van het programma is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven en het verhogen van het bewustzijn met betrekking tot cyberrisico’s om zo de best digitaal beveiligde haven van de wereld te worden. De Port Cyber Cafés zijn bedoeld om samen met experts uit het vakgebied in een informele setting dieper in te gaan op een actueel onderwerp rond cybersecurity in het Rotterdamse Havengebied.