Enquêtemonitor sociale veiligheid haven Rotterdam

Enquêtemonitor sociale veiligheid haven Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam is als beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied ook verantwoordelijk voor de sociale veiligheid in het havengebied. De manier waarop ondernemers, werknemers, passanten of bewoners het gebied beleven, bepaalt het imago en daarmee ook het vestigingsklimaat van de locatie.

Welke gebieden ervaart u als onveilig? Waar zijn verbeteringen noodzakelijk? U als ondernemer en/of werknemer heeft een goed zicht op de veiligheidssituatie in het havengebied. Daarom vragen wij uw medewerking om een online vragenlijst over de sociale veiligheid in het havengebied in te vullen. Uw bijdrage is essentieel om de aard en omvang van de overlast, criminaliteit en veiligheidsgevoelens in het gebied in kaart te brengen.

Dit onderzoek wordt nu voor de 6e keer uitgevoerd onder alle ondernemers in het havengebied. Het is voor de betrouwbaarheid van het onderzoek belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemingen meedoen. We krijgen dan een zo goed mogelijk beeld hoe de sociale veiligheid zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in het havengebied en welke maatregelen werken en waar verbeteringen noodzakelijk zijn.

De volgende link geeft direct toegang tot de vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/9JRZP3B. Invullen van de vragenlijst kan tot 21 december 2022 en duurt niet langer dan 10 minuten. Uw deelname blijft anoniem.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek? Neem dan contact op met Daniël Hofstra van onderzoeks- en adviesbureau DSP-groep (020-6257537 of dhofstra@dsp-groep.nl).