EBS bleek goed voorbereid

EBS bleek goed voorbereid

Voorheen brachten wij u via de Nieuwsbrief Corona op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Nu in de maandelijkse Mailinqs, bij elke uitgave een ander lid aan het woord over hoe de Coronamaatregelen op de werkvloer worden toegepast, uitdagingen waar bedrijven voor staan en handige tips die leden met elkaar willen delen. Vandaag het woord aan Jan de Wit, algemeen directeur bij multipurpose bulk terminal en VRMO-lid European Bulk Services (EBS).

Jan de Wit_klein.jpg

Snel gehandeld
De voorbereidingen op de crisis waren snel getroffen. Onderdeel uitmaken van het cruciale proces, zoals de regering nu bijna drie maanden geleden verkondigde, betekende voor bedrijven als EBS een waarborging van continuïteit. Jan de Wit vertelt: “We hebben in het begin een team samengesteld om de maatregelen die vanuit de overheid kwamen te bespreken en te implementeren. Dat ging gelukkig allemaal goed. We gingen zorgvuldig om met onze oudere werknemers en werknemers met klachten verzochten we om thuis te blijven. Aan het begin dus veel ziekteverzuim, dat mede kwam door die voorzorgmaatregel, maar we konden gewoon door. Medewerkers die normaal op kantoor werkten, gingen zoveel mogelijk thuiswerken.” Ook bij EBS leidde het tot een Coronaproof ingerichte werkplek met extra hygiënemaatregelen en geen Coronabesmettingen.

Omgekeerd trots
Kort na de uitbraak van de Coronacrisis bleek de afstemming binnen het Deltalinqs-netwerk waardevol. “Met de leden van de VRMO hadden we een tweewekelijkse call waarbij we als bedrijven onderling ervaringen en ideeën konden uitwisselen,” zegt De Wit. “Vanuit Deltalinqs en de overheid vind ik dat er transparant is gecommuniceerd, hoewel in het begin er zoveel op je afkwam dat het moeilijk bleek om het allemaal bij te houden.” Als onderdeel van het cruciale proces is met het blik op het najaar nu met de versoepeling van maatregelen ook geen sprake van een heropstart. Zo ontstaat een tweeledig beeld. De Wit: “Ik ben wel omgekeerd trots dat onze mensen aangeven weer graag naar kantoor te komen. Dat betekent dat de sfeer op kantoor wel goed is.” Over de economie zijn er meer zorgen: “Het economisch perspectief is zorgelijk, maar dat geldt denk ik voor ons allemaal. Een deel van de markt is behoorlijk geraakt, ook bij onze buren in Duitsland,” sluit De Wit af.

Tip van de week?
De Wit: “Niet zozeer een tip, maar wel een constatering. Het is mij opgevallen dat Corona leidde tot een bepaalde rust en flow in het bedrijf met als gevolg goede operationele resultaten. Daar kunnen we wat mee.”