Deltalinqs zoekt per direct een fulltime communicatieadviseur

Deltalinqs zoekt per direct een fulltime communicatieadviseur

Deltalinqs is per direct op zoek naar een fulltime communicatieadviseur die gemakkelijk beweegt in een politiek-bestuurlijke én een ondernemersomgeving en zelfstandig collega’s, de directeur en het bestuur ondersteunt; met een goed gevoel voor wat er in de Rotterdamse haven en industrie speelt en een brede interesse.

Een collega die zich snel nieuwe onderwerpen eigen maakt, initiatief toont, visie en overtuigingskracht heeft, flexibel en hands-on is en goed aanvoelt welke inzet nodig is en hiervoor verbindingen legt met zowel externe stakeholders als betrokkenen binnen Deltalinqs. Iemand die gedreven is in het schrijven van teksten, een analytisch denkvermogen heeft en op alle communicatieterreinen inzetbaar is.

Namens onze leden zet Deltalinqs zich in voor het versterken van de concurrentiekracht van Rotterdam, voor duurzame groei en voor maatschappelijk c.q. politiek draagvlak voor alle activiteiten in het haven- en industriegebied. Hoe doen wij dat? Door te lobbyen (het beïnvloeden van beleid, wet- en regelgeving), collectiviteit te realiseren (initiatieven om gezamenlijk sterk te staan) en te werken aan ‘leren en inspireren’ (versterken van de kennis bij de leden). Ons netwerk is veelomvattend en divers. Voor tal van autoriteiten – zoals het Havenbedrijf Rotterdam, diverse bestuurslagen, toezichthouders, brancheorganisaties, et cetera – zijn wij de natuurlijke gesprekspartner namens de Rotterdamse haven- en industrieondernemers.

Meer informatie en solliciteren