Deltalinqs ‘University’ workshop: Het Rode Boek - wat te doen bij incidenten

Deltalinqs ‘University’ workshop: Het Rode Boek - wat te doen bij incidenten

Het Rode Boek was het onderwerp tijdens de Deltalinqs 'University' workshop op 4 juni 2019. In het ‘Rode Boek’ staan richtlijnen beschreven voor harmonisatie van incidentenprocedures voor de bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Hierin staan afspraken beschreven, die we gebiedsbreed hebben gemaakt om in geval van incidenten de hulpdiensten zo efficiënt mogelijk op te roepen en om zo goed mogelijk te communiceren. Zo zijn in het Rode Boek ook diverse belangrijke telefoonnummers vermeld om bij incidenten de juiste hulpdiensten in te schakelen en/of te informeren. Naast de veiligheidsincidenten kunnen er ook securityincidenten zijn. Denk hierbij aan ISPS, cybersecurity of ongewenste personen in de nabijheid van uw terrein. Heeft u die meldpunten op een rijtje? Weet u hoe te handelen als er hier iets gebeurt?

Susanne Nieuwdorp van het Havenbedrijf ging in op het hoe en waarom van het hebben van een cybermeldpunt. Bij grootschalige IT-incidenten, opzet of niet, dienen ISPS-bedrijven sowieso te melden. Ook werd bekendgemaakt dat vanaf 1 juli 2019 de MOBI-app beschikbaar is. MOBI staat voor Methodiek voor een Objectieve BeveiligingsInventarisatie. Meldingen worden daarmee direct doorgezonden naar het informatieknooppunt van de Zeehavenpolitie. Zie ook: MOBI port security 2019.

Fred Janssen (politie) ging meer in op het informatieknooppunt van de Zeehavenpolitie casuïstiek van terrorisme en criminaliteit en hoe dat te herkennen en waar je alert op moet zijn. Hij bracht ook nog eens de ISPS-meldbox onder de aandacht en verwees uiteraard ook naar de MOBI-app.

Ilse Mollet lichtte het project OIGS (Operationele Informatie Gevaarlijke Stoffen) toe. Het doel van dit project is het realiseren van een effectievere incidentbestrijding door de operationele hulpverleningsdiensten te bedienen met de juiste, actuele en gewenste informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Operationele informatie is nu vaak te versnipperd en niet altijd goed toegankelijk voor degenen die de informatie nodig hebben. De crux is dat bedrijven ook hun eigen informatie beheren en in het project is dan ook nadrukkelijke samenwerking met bedrijven gezocht. Het is de bedoeling dat het systeem gefaseerd wordt ingevoerd en in 2020 operationeel is. Zie ook: OIGS.

Tot slot gaf Wilma van der Kraan van de meldkamer DCMR een nadere toelichting hoe DCMR optreedt bij klachtenmeldingen en incidenten. Ook passeerden de taken van de meldkamer de revue, hoe bepaalde stoffen aan welke geur kunnen worden herkend, de effecten van een inversielaag en hoe DCMR omgaat met registraties van e-noses.  

Al die nieuwe informatie zal worden verwerkt in de volgende versie van het Rode Boek: verwachting is september 2019.