Deltalinqs presenteert een instructiefilm Mededingingsrecht

Deltalinqs presenteert een instructiefilm Mededingingsrecht

Goede en eerlijke concurrentie is, zo vindt Deltalinqs, één van de randvoorwaarden voor een goed ondernemersklimaat. Eerlijke concurrentie leidt tot lagere prijzen, hogere kwaliteit, betere service en meer innovatie, waardoor de concurrentiepositie van de haven wordt versterkt.

Het feit dat Deltalinqs ruim 700 bedrijven in Mainport Rotterdam en ook daarbuiten verenigt, biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van gezamenlijke producten, diensten en standaarden. Collectiviteit en het leren en inspireren van de leden staan daarbij voorop.

Binnen hun eigen werkomgeving van de ondernemingen en ook bij de activiteiten van Deltalinqs moeten leden zich terdege bewust zijn van het mededingingsrecht, wanneer zij samenwerken, commercieel gedrag afstemmen, informatie uitwisselen of praten met concurrenten.

In een haven waar er erg veel wordt samengewerkt tussen ondernemingen zijn er situaties denkbaar waarbij de medewerkers zich niet of onvoldoende bewust zijn van activiteiten die in strijd kunnen zijn met het mededingingsrecht. Veelal gebeurt dit niet met opzet; maar juist omdat men zich het niet realiseert of omdat men onvoldoende bekend is met het mededingingsrecht.

Deltalinqs heeft een instructiefilm ontwikkeld die de medewerkers van haar leden bewust maakt van mogelijke situaties waar zij in het kader van de mededinging tegenaan kunnen lopen. Ook wordt hen een handelingsperspectief geboden.

In de terms of reference van de overleggen van Deltalinqs zijn vaak al de ‘do’s en don’ts’ met betrekking tot mededinging opgenomen en worden die standaard bij de start van een vergadering herhaald.