Deltalinqs ontvangt subsidie van de provincie

Deltalinqs ontvangt subsidie van de provincie

Als een van vijf bestaande netwerken die zich richten op het opschalen van circulaire bedrijvigheid, ontvangt Deltalinqs een subsidie van de provincie Zuid-Holland. Die heeft namelijk anderhalf miljoen euro vrijgemaakt voor vijf circulaire netwerken.

Met de subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (RNIZ) zet de provincie in op het versterken van regionale netwerken die zich richten op circulaire innovaties. "Het is voor de versnelling van de circulaire transitie belangrijk dat bedrijven met dit thema aan de slag gaan. Naast het stimuleren van innovatieve voorlopers, is het ook nodig om bewustwording te creëren bij de bedrijven en ondernemers die na de voorlopers in beeld komen. De vijf circulaire netwerken dragen bij aan dit doel", zegt Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie.

Erkenning
"Naast de welbekende CO2-reductiedoelstellingen wil Nederland in 2030 voor 50% circulair zijn en in 2050 100% circulair", zegt Alice Krekt, programmadirecteur van het Deltalinqs Climate Program. "De grondstoffentransitie is belangrijk, omdat grondstoffen schaars zijn en de winning ervan vaak milieubelastend is. Ruwe olie is nu nog een van de grootste stromen in het Rotterdamse havengebied. Naast tweede generatie biomassa en plastics zijn ook opschaalbare alternatieven voor aardolie nodig. Denk hierbij aan groene waterstof, Power-to-X of chemische recycling van plastics. Alle alternatieve grondstoffen hebben een veelvoud aan ruimte en energie nodig ten opzichte van aardolie."

"De grondstoffentransitie vraagt zo mogelijk een nog grotere verandering dan de energietransitie", vervolgt Alice. "Hele productieketens zullen moeten transformeren, terwijl ondertussen de productie doordraait. Daarvoor is gecoördineerde samenwerking van groot belang. Daaraan werken we elke dag binnen het Deltalinqs Climate Program en daarbij is alle hulp welkom. Daarom ben ik blij met deze erkenning en subsidie vanuit de provincie."

Innovatie en verduurzaming stimuleren
Om de grondstoffentransitie te realiseren moeten bedrijven innoveren op zowel technologisch als organisatorisch en commercieel gebied. Dit is waar het netwerkcluster van het DCP zijn rol speelt: innovatie en verduurzaming stimuleren door bedrijven in het havencluster samen te brengen in kennis en concrete projecten. Het is complex voor bedrijven om geheel zelfstandig te verduurzamen en te innoveren. Samenwerkingen of het starten van projecten lukken vaak niet door gebrek aan tijd, geld of kennis van het netwerk. Het DCP speelt hierop in door coalities en projecten te zoeken waarmee bedrijven aan de slag kunnen en door kansen te bieden om nieuwe ideeën op te doen. Hiermee stimuleert, faciliteert en jaagt DCP de grondstoffentransitie aan. In deze samenwerking maken bedrijven hun eigen keuzes, maar benutten ze de kracht van het collectief – door van elkaar te leren en samen op te trekken met de overheid, de academische wereld en andere stakeholders. De ontwikkeling van de circulaire economie is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partijen. Alleen door een goed geregisseerd samenspel kan de grondstoffentransitie een succes worden.

Meerwaarde bewezen
Het DCP heeft zijn meerwaarde bewezen. In de afgelopen jaren zijn diverse succesvolle samenwerkingsverbanden opgezet, waaronder H-vision voor de productie van koolstofarme waterstof uit restgassen van raffinaderijen; een Fieldlab Industriële Elektrificatie; een samenwerking in de Botlek voor de uitwisseling van warmte/stoomstromen; de Klimaattafel en het Versnellingshuis voor strategie, lobby en het wegnemen van belemmeringen. Via de samenwerkingen die binnen het netwerk zijn gestart, helpt het DCP met de versnelde transitie naar een circulair HIC.

De activiteiten die DCP met de subsidie kan ontplooien, zullen leiden tot nieuwe samenwerkingen en projecten op het gebied van circulaire industrie en groene grondstoffen. Met de subsidie kan DCP het clusterplan opstellen voor de grondstoffentransitie en met meer impact werken aan het starten van nieuwe projecten, circulaire businessmodellen en andere benodigdheden om deze transitie tot een succes te maken.

Versterking netwerk
Het netwerk van DCP is cruciaal voor het vaststellen, implementeren en verspreiden van circulaire innovaties in de praktijk. Het DCP is door zijn achterban in het Rotterdamse havengebied en goede contacten met het Rijk, de gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland, in een goede positie om sterke verbindingen tussen overheid en bedrijven te bouwen. Dit levert dan ook nieuwe ideeën op voor het versnellen van de transitie. Dit is eveneens belangrijk voor het realiseren van de noodzakelijke randvoorwaarden en het wegnemen van belemmeringen voor de grondstoffentransitie.