Deltalinqs ondertekent manifest spoorgoederensector

Deltalinqs ondertekent manifest spoorgoederensector

De door ProRail aangekondigde forse prijsstijging voor het gebruik van het spoor dreigt de spoorgoederensector ernstig te verzwakken. Dit terwijl een verschuiving van het vervoer van de weg naar het spoor hard nodig is om het overvolle wegennet te ontlasten en het klimaat en de natuur te beschermen.

Met de nieuwe tarieven gebeurt het tegenovergestelde: lading van het spoor gaat naar de weg of verschuift naar havens buiten Nederland. Dat is slecht voor de bereikbaarheid, het verdienvermogen en het klimaat en leidt tot meer uitstoot van stikstof.

Door evofenedex, Railgood, Deutsche Bahn, Brancheorganisatie Zeehavens en Deltalinqs is een manifest aangeboden aan de Tweede Kamercommissie, de media en andere stakeholders om hier aandacht voor te vragen.