Deltalinqs ondersteunt platform Recharge Earth

Deltalinqs ondersteunt platform Recharge Earth

Recharge Earth is een initiatief van Rotterdam Ahoy en brengt relevante partijen op het gebied van energievoorziening en energietransitie samen, zodat de dialoog verder op gang komt tussen de verschillende denkers en doeners. Met als uiteindelijk doel: gecoördineerd actie ondernemen.

Dit platform wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, overheden, kennisinstituten en brancheorganisaties.

Bas Janssen, directeur Deltalinqs: “Via het Deltalinqs Climate Program verenigen wij bedrijven die de energietransitie willen realiseren en gelijktijdig de concurrentiepositie als innovatief havencluster willen versterken. Vraagstukken over de toekomstige energievraag en het energieaanbod, het verbinden van partijen in de energieketen en de bijbehorende energie-infrastructuur komen daarbij aan de orde. Door het met inhoud ondersteunen van initiatieven zoals Recharge Earth, kunnen wij onze kennis en ervaringen delen om zo concrete oplossingen, die bepalend zijn voor een nieuwe energietoekomst, te stimuleren.”

Meer informatie over Recharge Earth: www.recharge-earth.com.