Deltalinqs CEO-overleg over sociale transitie en het belang van human capital

Deltalinqs CEO-overleg over sociale transitie en het belang van human capital

Eindelijk kon het weer live doorgaan, het 8e Deltalinqs CEO-overleg op 20 april. Het was wederom een zeer geslaagd overleg, dat met dank aan Pieter van Oord heeft plaatsgevonden in het kantoor van Van Oord aan de Nieuwe Maas. De zeer actuele onderwerpen, sociale transitie en het belang van human capital, stonden dit keer centraal. Zowel de sprekers als de deelnemers hebben hun persoonlijke kennis en ervaringen op deze onderwerpen in alle openheid en vertrouwen gedeeld.

De middag werd ingeleid door gastheer Pieter van Oord, CEO bij Van Oord. Als een van de eerste actief in offshore wind richt Van Oord zich meer en meer op offshoreprojecten die te maken hebben met de energietransitie en de climate change adaptatie. "In een sector waarin iedereen nu op zoek is naar talent is de juiste HR-strategie fundamenteel voor het succesvol realiseren van deze transitie binnen Van Oord," aldus Pieter van Oord.

Allard Castelein, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam, bevestigde in zijn verhaal ‘Haventalent gezocht’ nogmaals de urgentie van human capital voor het slagen van de energietransitie. "Momenteel zijn er circa 8.000 vacatures voor met name technisch engineers, datascientisten en onderhoudsmonteurs in de procesindustrie. Door digitalisering en energietransitie worden er 10.000 tot 25.000 nieuwe, deels andere, banen vóór 2030 verwacht", vertelde Castelein. "Bestaande initiatieven om jongeren en werkzoekenden te interesseren voor een technische baan in onze regio moeten worden gebundeld, zodat in de nabije toekomst de haven meer als een aantrekkelijke werkplek wordt gezien en het ook een meer inclusieve werkgemeenschap is geworden, waarin iedereen welkom is. Meer vrouwen aan het werk, meer mensen met een migratieachtergrond en meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Derk Loorbach, directeur van DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, beide aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, sprak over het inzicht en type leiderschap dat nodig is om deze transitie naar zoals hij het noemde ‘natuur positieve economie’ te versnellen. Loorbach riep op 50 jaar na de Club van Rome nu met een ‘Club van Rotterdam’ te komen waarmee we met onze regio door middel van systematisch opgezet praktijkonderzoek een voortrekkersrol zouden kunnen vervullen werkend naar een leefbare toekomst. 

Afsluitend sprak Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland over het binden van het arbeidspotientieel. Confronterende vragen waren er voor het publiek, want bijvoorbeeld de tijd die een CEO nu met human capital bezig is, is nu vele malen meer dan enkele jaren geleden, maar doen we in die tijd ook de goede dingen? Wat doe je bijvoorbeeld met de contacten die je hebt afgewezen, hou je die goed in beeld voor een toekomstige vacature? Een visie of vergezicht om mensen aan de haven te binden: kunnen we mensen niet meer baanzekerheid geven, niet net als vroeger bij één werkgever, maar als collectief van bedrijven in onze regio. En wat zouden we moeten doen om daartoe te komen?  

De vragen die Marjolein ten Hoonte had opgeworpen hadden het gewenste effect in de daarop volgende forumdiscussie die onder leiding van Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs met de aanwezigen werd gevoerd. De kritische vraag werd gesteld of de huidige HR-strategieën en -managers wel opgewassen zijn tegen de enorme tekorten op de arbeidsmarkt. Zou die markt niet méér gezamenlijk en uitnodigender benaderd moeten worden? Cees Alderliesten, beleidsadviseur onderwijs & arbeidsmarkt bij Deltalinqs, sloot af door te melden dat Deltalinqs binnenkort op dit thema met een uitgebreid programma komt om de besproken problematiek in de regio aan te kunnen pakken. Duidelijk is dat de nood voor velen in de regio al hoog is en dat een collectieve aanpak misschien wel de enige weg voorwaarts is.