Deltalinqs-bijeenkomst ontwikkelingen biobased chemie

Deltalinqs-bijeenkomst ontwikkelingen biobased chemie

In de energietransitie speelt biobased chemie een belangrijke rol als alternatief voor fossiele brandstoffen.

Deltalinqs Energy Forum heeft daarom verschillende sprekers uitgenodigd om in een ochtend bij te praten over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. De bijeenkomst heeft op dinsdag 30 januari bij Deltalinqs plaatsgevonden.

Arij van Berkel, research director bij Lux research en lid strategisch beraad Clean Tech Delta, heeft een beeld geschetst van het huidige 'biobased landscape'. Monique Wekking, senior business developer Sustainable Chemical Industry bij TNO, vertelde over de mogelijkheden van opschaling van bio-aromatics. Peter-Paul Schouwenberg, Head Environment-New Energy bij RWE, blikte terug op de logistiek rondom biomassa in de afgelopen 20 jaar.

Bioraffinage
Ook zijn verschillende projecten rondom bioraffinage aan bod gekomen. Julius Freutel van Havenbedrijf Rotterdam vertelde over de activiteiten van het consortium Bioforever. Dit samenwerkingsverband wil in 2019 een aantal blauwdrukken op tafel leggen voor een bioraffinaderij in de haven van Rotterdam. Rop Zoetemeyer, directeur Biobased Delta, gaf uitleg over het project Redefinery. Doel van dit project is grootschalige raffinage te realiseren van lignocellulose tot suikers, lignine en energie. Tenslotte heeft ook Hennie Zirkzee, directeur van Zirktech, een presentatie gegeven. Zirkzee ging in op de productie van synthetische vloeistoffen en groene waterstof uit biorestafval.