Agenda

DCP Webinar - Duurzaam Zwaar Wegtransport - Wegvoertuigen

Pilots in duurzaam zwaar wegtransport

Deltalinqs Climate program werkt samen met evofenedex, TLN en het Havenbedrijf Rotterdam aan pilots voor duurzaam zwaar wegtransport in het Rotterdamse havengebied. De focus ligt daarbij op waterstof en elektrisch rijden.

Binnen de Roadmap Duurzaam Zwaar Wegtransport is een volgende fase aangebroken. ‘We gaan nu van papier naar realiteit’, zegt projectleider Robert Goevaers. ‘Er zijn in de afgelopen paar jaar verschillende studies gedaan, die de weg hebben gewezen naar het punt waarop we nu staan. Daarbij passeerden veel opties de revue, inclusief HVO (biodiesel) en bioLNG. HVO is zonder meer toepasbaar, daar is geen pilot voor nodig. BioLNG is er nog niet maar neemt zeker een plek in de brandstofmix van de toekomst. De meeste focus op doorontwikkeling ligt momenteel op waterstof en elektrische aandrijving. Daarop willen we ons gaan richten bij het opstarten van pilots.’

Het doel hierbij is om te demonstreren wat er kan. Een beter beeld te krijgen van de inzetbaarheid van de techniek en een beter zicht op de business case. Door vraag en aanbod te koppelen. EVO, TLN, het Havenbedrijf en Deltalinqs willen hierbij bijdragen aan de juiste randvoorwaarden voor pilots in de regio. Middels matchmaking, maar ook door het signaleren van knelpunten en het agenderen daarvan bij de juiste partijen.

Enthousiaste partners
Aan de aanbodkant zijn inmiddels voldoende enthousiaste partners verzameld. Vrachtwagenproducenten, brandstoffenleveranciers en andere toeleveranciers staan in de startblokken. ‘Daarom zijn we nu op zoek naar geïnteresseerde partijen in het havengebied’, zegt Goevaers. ‘Daarbij gaan we maatwerk leveren, want de ene vervoerder is de andere niet. Met een elektrische vrachtwagen naar Italië? Dat is nu nog niet mogelijk. Maar heb je bijvoorbeeld non road equipment op je terminal die je zou willen elektrificeren? Dan ben je bij ons zeker aan het juiste adres.’

Waar moet je aan denken bij de keus voor elektrisch of waterstof?
Doorgaans is elektrisch beter geschikt voor kortere routes en lagere gewichten. Goevaers verwacht dat elektrisch rijden als eerste in aanmerking komt om diesel te vervangen. ‘Met waterstof zijn we zeker op de goede weg, maar daar zijn een aantal zaken nog niet uitgekristalliseerd. Onder welke druk kunnen we het beste tanken of is toch vloeibare waterstof de toekomst. Deze afweging heeft alles te maken van de tanktijd en de gewenste actieradius. Er zijn dus zeker ook nog technische hobbels te nemen.’ In beide gevallen speelt de aanwezigheid van geschikte infrastructuur een rol.

Voor zowel elektrisch als waterstof geldt dat een goed beeld van de inzet van de voertuigen helpt om te bepalen welke technologie het beste past, denk aan;

  • Rit afstand
  • Rit traject
  • Wachttijden (tussentijds laden)
  • Waar wordt er gewacht
  • Acceptatie inzet extra voertuigen?

 

Business case?
De belangrijkste uitdaging voor nu is bedrijven te vinden voor wie de omschakeling naar elektrisch vervoer een business case kan zijn. Goevaers: ‘Vanzelfsprekend zullen we daarin ook de mogelijkheden voor subsidie meenemen. We denken nu in eerste instantie aan terminal operators, maar ook aan vervoerders die containers binnen het havengebied en de de corridor richting Duisburg en Antwerpen verplaatsen. Geïnteresseerden wil ik van harte uitnodigen zich te melden!’

DKTI
De DKTI-regeling is zo’n regeling die een investering in zero-emissie vervoer aantrekkelijk kan maken. Daarmee geeft de regeling invulling aan afspraken uit het Klimaatakkoord en de Duurzame Brandstofvisie. DKTI-transport ondersteunt een breed scala aan projecten voor duurzaam vervoer. Ook moeten projecten op de langere termijn levensvatbaar zijn. En op thema's als elektrisch rijden en varen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

In september 2020 gaat de DKTI regeling weer open en op is op. Daarom willen wij op korte termijn met jullie kijken of deze regeling kan bijdragen bij het realiseren van jullie duurzame ambities.

Dus heb je interesse meld je dan aan voor de webinar waar we verder ingaan op de kansen.
Voor terminal voertuigen vindt het webinar plaats op 15 juni om 14.00 uur.
Voor wegvoertuigen vindt het webinar plaats op 17 juni om 14.00 uur.

We zijn benieuwd naar jullie ideeën!

Datum en tijdstip:
2020-06-17T14:00:00 2020-06-17T15:00:00
Locatie:
MS Teams
Adres:


Aanmeldperiode:
2020-06-01T08:30:00 2020-06-16T17:00:00