Agenda

DCP Bijeenkomst DIFFER - Kernenergie

Bijeenkomst voor leden van Deltalinqs met sprekers van DIFFER. DIFFER, een toonaangevend onderzoeksinstituut, heeft als missie om fundamenteel onderzoek te verrichten naar materialen, processen en systemen voor een wereldwijde duurzame energie-infrastructuur. Tijdens deze bijeenkomst zullen de sprekers van DIFFER hun expertise delen over twee cruciale onderwerpen: kernenergie, inclusief Small Modular Reactors (SMR's), en vlamboogoptimalisaties.

  1. Kernenergie: Stand van zaken en SMR's
    - De sprekers zullen een overzicht geven van de huidige stand van zaken binnen de kernenergiesector, met bijzondere aandacht voor de laatste ontwikkelingen rond Small Modular Reactors (SMR's). Deze compacte reactoren bieden veelbelovende mogelijkheden voor efficiënt en veilig energiebeheer.
    - Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de vraag: wat kunnen we doen met de overvloed aan elektriciteit die kernenergie genereert? Het concept van e-raffinaderijen zal worden besproken als een innovatieve benadering om deze gratis elektriciteit te benutten, met mogelijke implicaties voor verschillende industrieën.
  2. Thermal control/regeltechniek/veldentheorie
    Een ander essentieel aspect dat aan bod komt, is thermische controle, regeltechniek en veldentheorie. Hoe kunnen we de temperatuur in verbrandingsprocessen zo nauwkeurig mogelijk modelleren en reguleren? Deze vraag staat centraal in het streven naar efficiëntie en betrouwbaarheid in energieproductie.

Dit evenement biedt niet alleen een unieke kans om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de energiesector, maar ook om inzichten te verkrijgen van vooraanstaande experts en om te netwerken met gelijkgestemde professionals.

Datum en tijdstip:
2024-05-28T09:30:00 2024-05-28T11:30:00
Locatie:
Deltalinqs
Adres:
Waalhaven Z.z. 19
3089 JH ROTTERDAM
Aanmeldperiode: