CTGG-webinars ‘Nieuwe transportregelgeving vervoer gevaarlijke stoffen’ op 27 november

CTGG-webinars ‘Nieuwe transportregelgeving vervoer gevaarlijke stoffen’ op 27 november

De jaarlijkse CTGG-dag gaat dit jaar vanwege de Coronacrisis niet door. In plaats daarvan organiseert de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) op 27 november een aantal kosteloze webinars over de gewijzigde transportregelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per 1 januari 2021. Zij werken daarbij met tijdsblokken voor elke modaliteit (ADN, ADR, IMDG en RID). 

Voorafgaand aan het webinar krijgen deelnemers de mogelijkheid om aan de hand van voorlopige Engelse teksten vragen te stellen aan specialisten uit onze achterban. Daarnaast hebben de specialisten van de beleidsafdeling van het Ministerie van I&W en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hun medewerking aan de webinars toegezegd. 

Medio oktober ontvangen vaste deelnemers van de CTGG-dagen een direct mailing met daarin een oproep om zich aan te melden voor één of meerdere webinars. Bij de aanmelding kunnen dan ook de vragen worden ingediend. Meer informatie: https://www.ctgg.nl/site/ctgg-dag