Communitysessie Cybersecurity

Communitysessie Cybersecurity

De Rotterdamse haven digitaliseert in snel tempo. Dit zorgt voor veel nieuwe kansen en ook bedreigingen voor het bedrijfsleven, waarbij cybersecurity een belangrijke rol speelt. In samenwerking met FERM, het Rotterdamse samenwerkingsverband om de bewustwording over cybersecurity en weerbaarheid in de Rotterdamse haven te verhogen, en Smartport heeft Deltalinqs op 18 april jongstleden de communitysessie Cybersecurity georganiseerd.

De goed bezochte bijeenkomst gaf inzicht in de kansen en bedreigingen van digitalisering en innovatie. Roy van den Berg van SmartPort ging vooral in op de kansen en de diverse Smartport-projecten en Peter van Loo (Deltalinqs) nam de aanwezigen mee in de wereld van weerbaarheid.

De Rijkshavenmeester en Port Cyber Resilience Officer van het Havenbedrijf Rotterdam, René de Vries, gaf inzicht in het project FERM en zijn visie op de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. De digitalisering van processen door inzet van robots en ICS/SCADA-systemen biedt grote voordelen, maar brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Hoe houden we het veilig? Hoe bereiden wij ons hierop voor? En wat is daarin de rol van FERM; wat was deze in de afgelopen jaren en ook vooral wat kan deze zijn in de komende periode

Psycholoog Rick van der Kleij (Haagse Hogeschool en TNO) verzorgde een presentatie over het veiligheidsonderzoek cybersecurity van de Haagse Hogeschool, dat zich heeft gefocust op 1) dreigingen en technische maatregelen, 2) technologische afhankelijkheden en organisatorische maatregelen en 3) kennis- en ontwikkelbehoefte voor informatievoorziening omtrent cybersecurity. Volgens hem is het antwoord op de vraag wat het verschil is tussen cybersecurity en cyberwaarbaarheid: “Cybersecurity is jezelf zo veilig mogelijk maken voor aanvallen (extern) en incidenten (intern), cyberweerbaarheid is accepteren dat die veiligheid er nooit helemaal kan zijn en daarom zorgen dat je de juiste tools en strategieën paraat hebt om ermee om te gaan.” Resilience dus!

Het uitgebreide verslag leest u hier.